• Woord van de voorzitter

  Beste Altius-leden,

  De feestdagen staan voor de deur en dat biedt een mooie gelegenheid om een beetje terug te kijken en een beetje vooruit, het nieuwe jaar in. Het gaat goed met de club. Zeker niet alles gaat vlekkeloos maar de brede linie is zeker positief. Er wordt hard getraind en goed gespeeld door de jongens en meiden van Altius.

  Laten we niet vergeten dat een heel leger van vrijwilligers en actieve leden dat sporten allemaal mogelijk maakt, van de veldverzorgers tot de kantinemedewerkers, van de (assistent-)scheidsrechters en de bestuursleden tot de mensen van het wedstrijdsecretariaat en nog veel meer. Het nieuwe vrijwilligersbeleid dat een paar jaar geleden gestalte kreeg, begint nu echt zijn vruchten af te werpen, al kunnen we nog altijd handjes gebruiken.
  Zo hebben we echt nog een financieel manager in het clubbestuur nodig, en een enthousiaste voorzitter van de vrijwilligerscommissie om de kar met al die mannen en vrouwen, jongens en meiden, te trekken.

  Ik mag zelf nu 2,5 jaar voorzitter zijn van jullie club en we slagen er volgens mij steeds beter in om een stevige structuur op poten te zetten, en om zo van Altius weer een vereniging te maken waarvoor mensen zich willen inzetten. De afgelopen weken is bijvoorbeeld in de kantine zichtbaar geworden welke verbeterpunten jullie in de massaal ingevulde enquête hebben aangegeven. De communicatie krijgt een nieuwe impuls, en dat wordt merkbaar aan bijvoorbeeld deze nieuwsbrief en aan de aanpassingen van de website. Ook financieel is de vereniging ronduit gezond te noemen, al hebben we op het gebied van sponsoring nog wel een paar slagen te maken.

  Allemaal belangrijk. Altius is een club waar je bij wilt horen.

  Dat dat allemaal nog niet zo vanzelfsprekend is, merkten we onlangs nog bij onze buren van sc ’t Gooi. Daar hebben ze hun Heren 1 uit de competitie moeten terugtrekken omdat ze in het veld te weinig kwaliteit konden brengen. Ik vind dat triest, want het Hilversumse voetbal is erbij gebaat dat daar een aantal krachtige verenigingen met en tegen elkaar spelen. Maar wat me wel goed deed, zeg ik eerlijk, was dat de trainer-coach van BC ‘t Gooi in een interview over die drastische stap zei dat hij twee verenigingen in de regio als voorbeeld zag omdat ze het daar goed voor elkaar hebben: Victoria, en Altius. Als ik dat lees, krijg ik een trotse glimlach op mijn gezicht.

  Maar we zijn er nog niet. De inzet van leden blijft superbelangrijk. We gaan het daarover hebben op de eerstvolgende algemene ledenvergadering (ALV) op woensdag 13 december aanstaande. We hopen dat veel mensen komen meepraten. Spoedig daarna is het Kerst en treedt de winterstop in, maar dat betekent niet dat er niets meer te doen is, dus houd vooral de website in de gaten.

  En zet alvast vrijdag 29 december in je agenda voor het kerstzaalvoetbaltoernooi. Zaterdag 6 januari is het tijd voor eerst het oliebollentoernooi, om een begin te maken met het wegspelen van de pondjes van de feestdagen, en daarna is er de nieuwjaarsreceptie.

  Hopelijk vormt die de opmaat naar weer een nieuw jaar van bloei voor de club, waar talloze mensen zich voor blijven inzetten en waar veel mensen plezier aan beleven. Het zou mooi zijn als we in 2018 ook sportief succes beleven: laten we hopen dat het eerste elftal naar de tweede klasse promoveert.

  Iedereen heel fijne dagen gewenst, en tot ziens: langs de velden, op de ALV en op de nieuwjaarsreceptie!!

  Bouk Slockers