• Vrijwilligers inzet v.v. Altius 2017/2018

 • 1 Inleiding

  Vorig seizoen is Altius met groot succes gestart met een nieuw vrijwilligersbeleid. Meer dan de helft van de leden van Altius heeft meteen een taak op zich genomen. De bardienst was veruit favoriet, gevolgd door de taak van leider en limonade ouder. Ook dit seizoen is er weer heel veel te doen.

  Begin september gaat alles weer draaien. Daarom ontvangen alle leden in de week van 21 augustus 2017 een verzoek om aan te geven welke taak ze als vrijwilliger willen doen.

  We hebben een aantal spelregels opgesteld. Om de organisatie en inzet eerlijk te laten verlopen heeft

  Altius ook geïnvesteerd in een nieuwe software module van Sportlink voor de organisatie van het vrijwilligerswerk.

  In de mail kan ieder lid aangeven welk vrijwilligerswerk hij of zij voor Altius in het komende seizoen wil doen. Uiteraard kan het zijn dat je al actief bent in een commissie of als vrijwilliger. Geef dat s.v.p. dan ook aan. Met de nieuwe software hopen we dit de volgende keer niet meer te hoeven vragen.

  Hoewel de Algemene Leden Vergadering ALV heeft besloten, dat ieder lid van Altius vrijwilligerswerk moet doen (het is overigens ook heel erg leuk hoor!), is er vastgesteld, dat ieder lid deze taak mag afkopen tegen een vastgesteld bedrag.

  2 Uitgangspunten vrijwilligersbeleid binnen v.v. Altius

  1. Altius verplicht elk actief senioren-, trainingslid- en O19 junioren lid en alle ouders van de pupillen en/of de jeugdleden zelf, tot en met de O17 junioren om bij te dragen aan het functioneren van de vereniging.
  2. Van een vrijwilliger verwachten wij dat hij/zij zich houdt aan de algemeen geldende regels bij Een vrijwilliger die binnen Altius een taak verricht draagt daarvoor de verantwoordelijkheid. Van vrijblijvendheid mag geen sprake zijn.
  3. Wanneer een lid er voor kiest om geen vrijwilligerswerk te doen binnen Altius, bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor een bedrag van € 45,00 per lid, met een maximum van € 90,00 per gezin.
  4. Altius stimuleert en faciliteert de vrijwilligers om cursussen te volgen, zoals voor trainers- en scheidsrechters, facilitaire opleidingen, EHBO-opleidingen en voor Horeca.
  5. Het is leuk om bij Altius een vrijwilligers functie uit te voeren en we zullen het leuk maken.

  3 Opgeven welk vrijwilligerswerk/taakplicht of de keus af te kopen

  Welk vrijwilligerswerk je wilt doen of dat je toch liever wilt afkopen kan je aangeven door een mail te sturen naar vrijwilligerscoordinator@altius.nl Hier kun je aangeven welke activiteit jij wilt gaan uitvoeren in dit seizoen. Belangrijk is dat je nadenkt wat jij voor de vereniging kunt betekenen. Dus ben je goed in organiseren en wil je een activiteit oppakken en uitwerken heeft dat onze voorkeur boven de aangegeven diensten. Dit geldt ook voor iemand die zitting wilt nemen in een commissie. In de mail duidelijk aangeven welke taak de voorkeur heeft of welke taak u of jij al vervuld bij Altius of gaat vervullen in het nieuwe seizoen.

  De mail moet uiterlijk 10 september 2017 bij ons binnen zijn zodat wij alle taken kunnen gaan verwerken in sportlink. Is er op 11 september 2017 geen antwoord binnen bij de vrijwilligerscoördinator, dan mag je de factuur voor afkoop van €45,00 verwachten en is wijziging niet meer mogelijk.

  Voor alle duidelijkheid, als je al jaren trainer bent, leider of een andere taak doet ten gunste van Altius, dan zijn we daarmee erg blij en spijt het ons dat we het nog niet zo goed in beeld hadden. Desondanks vragen wij je om ook dan de mail te retourneren, waarin je aangeeft welke taak, of functie je binnen Altius vervult.

  In het komende seizoen zullen we de app verder ontwikkelen, waarmee de leden zelf de taak en het rooster voor een heel seizoen kunnen invullen. Dit geldt voor de bar- en keukendienst, voor wedstrijdzaken en voor de scheidsrechters. Deze app is beschikbaar maar nog in ontwikkeling voor toepassing bij Altius.

  4 Hoe werkt het in de praktijk?

  1. Als een vrijwilliger bij een ingeroosterde dienst zonder bericht of geldige reden niet komt opdagen, geldt daarvoor als tegenprestatie dat hij of zij een dubbele dienst zal moeten inhalen.
  2. Ieder lid is verplicht 12 uur vrijwilligersdienst te draaien. Hiermee kan je in totaal 450 punten sparen, waarbij de volgende uren gelden:

  Bar en keuken 4 uur per keer is 150 punten

  Wedstrijdzaken 4 uur per keer is 150 punten

  Scheidsrechters 100 punten per wedstrijd

  1. Voor leden die onderstaande taken uitvoeren is geen verplichting voor vrijwilligers werk:

   

  • Trainer
  • Coach
  • Leider (1 per team, anders een verdeelsleutel naar aantal punten)
  • Commissie leden ( geen commissie taken uitvoering )
  • Bestuursleden
  • Onderhoud commissie leden
  • Activiteiten voorzitter

   

  5 Algemeen

  In dezelfde mail waarin je de taak aangeeft die je wilt gaan verrichten, is het ook mogelijk om aan te geven welke kwaliteiten/competenties ieder lid heeft. Het zou fijn zijn als je deze informatie in het antwoord wilt meesturen.

  Deze informatie willen wij dan graag opslaan in het bestand bij de vrijwilligers coördinator zodat bij het ontstaan van een vacature in welke commissie of activiteit dan ook, wij gericht kunnen zoeken zonder alleen een algemene oproep op de Altius site te plaatsen. Altius is inmiddels zo groot dat er op bepaalde functies gerichte kwaliteit/competentie nodig is.

  De taken met het bijbehorende aantal punten zijn (totaal moet je kwalificeren voor 450 punten per seizoen)

  • Bardiensten (150 punten per bardienst van 4 uur
  • Wedstrijdsecretariaat (150 punten per dienst van 5 uur)
  • Scheidsrechter:
   • Pupillen (90 punten per wedstrijd)
   • Junioren (150 punten per wedstrijd)
   • Senioren (225 punten per wedstrijd)
  • Leider/coach van een Team (450 punten per seizoen)

  (maximaal aantal punten per team is 900 punten).

  • Trainer breedteteams (900 punten per seizoen)
  • Limonadeouder (450 punten voor 1x per week )

  Lijst met mogelijke functies, taken en commissies binnen Altius:

  • Accommodatie Commissie
   • Terrein onderhoud
   • Werkploeg kleine klussen
   • Schoonmaakploeg
   • Kantinebeheer
  • Sponsor Commissie:
   • Werving sponsoren
   • Sponsoren
   • Grote Club Actie
  • Scheidsrechters Commissie
   • Coordinator wedstrijden
   • Opleiding
   • Veiligheid
  • Activiteiten Commissie
   • Commissiefunctie
   • Toernooien
   • Sint
   • Kerst
  • Communicatie Commissie
   • Commissiefunctie
   • Website
   • Clubfotograaf
   • Facebook
   • Bestuursfunctie

  Als je zelf ideeën hebt waarmee Altius zich verder kan ontwikkelen, dan kun je dat ook aangeven of gewoon een apart mailtje sturen naar secretaris@altius.nl

  Samen bereiken we meer dan alleen. Indien u belangstelling heeft om commissielid te worden dan maken we een afspraak om de mogelijkheden en taken te bespreken.

  Vrienden laat ons juichen, samen zijn we Altius, een voetbalvereniging waar gezelligheid en ambitie hand in hand gaan.

  Met sportieve groet,

  namens vv Altius,

  Het bestuur