• Vrijwilligersbijdrage

  Beste Altius leden,

  Altius kan niet zonder haar vrijwilligers. Daarom hechten wij veel waarde aan mensen die zich inzetten voor Altius. Het komt regelmatig voor dat we een tekort aan vrijwilligers hebben. Hierdoor zijn we genoodzaakt om bepaalde taken op een andere manier in te vullen, dit kost vaak extra geld.

  Door middel van een nieuwsbericht op de website is in december aangekondigd dat er een betaalverzoek door Nikki verstuurd zou worden om de vrijwilligersbijdrage te innen. Vandaag heeft u dit verzoek ontvangen.

  Hieronder nog even kort wanneer je vrijgesteld bent en hoe de bijdrage terug verdiend kan worden.

  Wanneer ben je vrijgesteld?

  Vaste vrijwilligerfuncties

  Iedereen die zich voor een vaste periode voor Altius inzet en dit is schriftelijk vastgelegd, is vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage. De volgende functies vallen daaronder:

  • Bestuurder- en commissieleden;
  • Vaste trainers;
  • Vaste leiders;
  • Vaste scheidsrechters;
  • Vaste medewerkers van Altius.

  Clubtaken
  Wekelijks worden er via het programma Arbitrage online, teams aangewezen die clubtaken op zich dienen te nemen. Het gaat hierbij dan om de volgende taken:

  • Verkoopbalie keuken op zaterdag;
  • Keukendienst op zaterdag;
  • Bardienst op zaterdag;
  • Gastvrouw/-heer op zaterdag;
  • Limonade-ouders op maandag t/m donderdag.

  Vrijwilligersbijdrage terug verdienen met je team

  Wanneer de teams bovengenoemde taken hebben uitgevoerd, maakt Altius in mei een bedrag aan de leider of een daarvoor aangewezen persoon van het team over. Voor onderbouw teams gaat het om een bedrag van € 200,= per team en voor de overige teams gaat het om een bedrag van € 400,=. Van diegene die het geld ontvangt wordt verwacht dat hij/zij rekening houdt met de inzet van de ouders en de spelers bij het verdelen van de terugverdiende bijdrage. In overleg met het team kan er ook voor gekozen worden om de bijdrage niet te verdelen, maar ergens anders aan te besteden als team zijnde.  

  Als er nog vragen zijn , neem dan contact op met Arjen Janson per e-mail op vrijwilligersbijdrage@altius.nl


  Met vriendelijke groet,

  Het Bestuur: Peter, Jan Frans, Tom H., Erik en Malou