• Voorzitters blog

  Beste (jeugd) leden en ouders,

  Na een lange warme zomervakantie is het seizoen 2022/2023 nu echt deze week weer begonnen. Middels een maandelijkse blog willen wij Eelke de Boer en Frank Bos als voorzitters van de senioren en jeugd jullie informeren over de ontwikkelingen binnen en buiten onze vereniging. Wij hopen jullie gedurende het jaar op de hoogte te houden van het reilen en zeilen binnen de vereniging maar we gaan jullie als leden/ouders ook vragen om mee te denken.

  Tijdens de vakantieweken is hard gewerkt om alle velden, kleedkamers en materialen weer klaar te maken voor het nieuwe seizoen. De warme droge zomer heeft ertoe bijgedragen dat de grasvelden nog niet speelklaar waren waardoor wij een aangepast trainingsschema hebben moeten maken. Qua materialen hebben wij ook geïnvesteerd in nieuwe ballen en ballen netten.

  Binnen het dagelijks bestuur en aanverwante commissies hebben ook de nodige verschuivingen plaatsgevonden. Vanaf dit seizoen hebben wij bijvoorbeeld een technische commissie voor de jeugd onder leiding van Martijn Caumon.

  Martijn is verantwoordelijk voor het technische beleid en stuurt de trainers binnen de vereniging aan. In de afgelopen weken zijn trainers en ouders geïnformeerd over de doelen van dit seizoen tijdens meerdere bijeenkomsten. Dit is een zeer positieve ontwikkeling want op deze manier is een ieder die betrokken is bij de jeugd geïnformeerd. Ook dit jaar hebben wij het geluk dat wij een aantal nieuwe jonge trainers hebben mogen verwelkomen. Tegelijkertijd zijn wij ook nog op zoek naar nieuwe trainers want dat is een continu proces.

  Voor het eerste seniorenelftal hebben wij een nieuwe trainer mogen verwelkomen in de persoon van Fred Roest. We zijn blij dat wij een trainer hebben kunnen aantrekken die een rijke ervaring heeft en zijn kennis aan onze trainers kan doorgeven. Bij de senioren tellen wij in totaal 7 elftallen en ook dit jaar hopen wij met een aantal teams kans te maken op promotie.

  Wij hebben als visie en missie dat binnen Altius de focus ligt op plezier in het spel en het samenzijn. Dit betekent dat wij evenredig veel aandacht geven aan alle niveaus binnen elke leeftijdscategorie. Wij kijken dan ook met een breedtesport bril naar de teams maar hopen uiteraard wel dat wij als vereniging kwalitatief goed spel op de mat kunnen brengen.

  Voor dit jaar willen wij ons als bestuur ook hard gaan maken voor het organiseren van leuke evenementen voor de jeugd en senioren. Voor dit seizoen staan al een aantal evenementen gepland waaronder het wintertoernooi, het Pupillen weekend, Brakeldag toernooi en nog veel meer. Daarnaast hopen wij dat zowel gedurende de week en op zaterdag Beresteijn volgepakt zit met leden en ouders die samen genieten van het prachtige voetbalspelletje.

  Uiteraard zijn wij voor het organiseren van de wedstrijddagen, het begeleiden van teams en de organisatie van evenementen vrijwilligers nodig. Wij beseffen heel goed dat iedereen een druk bestaan heeft maar toch maken veel handen licht werk. Het is daarom echt van belang dat iedereen een bijdrage levert aan het succes van onze vereniging. Door vrijwilliger te zijn leer je de club goed kennen en maak je snel contact met andere leden en ouders. Als je geïnteresseerd bent in het doen van vrijwilligerswerk meld je dan aan bij jeugdvoorzitter@altius.nl.

  Wij zijn als vereniging ook benieuwd hoe jullie het reilen en zeilen binnen onze vereniging ervaren. Schroom dus niet om je mening te geven maar laten we wel ervoor zorgen dat we dit op een respectvolle manier te doen door elkaar direct aan te spreken. UIteraard is het ook mogelijk om je ideeën of uitdagingen per mail te delen door deze naar jeugdvoorzitter@altius.nl te sturen.

  Tot slot willen wij een ieder bedanken voor het vertrouwen in onze vereniging. Wij kijken uit naar een mooi voetbalseizoen en wensen jullie veel plezier op de velden.

  Vrienden laat ons juichen Altius staat bovenaan!

  Eelke de Boer & Frank Bos