• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Het NOC*NSF en de KNVB willen een veilige omgeving voor alle kinderen creëren in samenwerking met organisaties die activiteiten voor kinderen en jongeren tot 18 jaar organiseren.

  Eén van de manieren om een veilige sportomgeving te creëren en seksuele intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers die met minderjarigen werken. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) laat zien dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een taak of functie. Werkgevers of organisaties kunnen daarom vragen. Dit gebeurt ook al als iemand gaat werken in de kinderopvang of als iemand vrijwilligerswerk gaat doen.

  Het bestuur van Altius heeft alle vrijwilligers van 18 jaar en ouder die direct of indirect contact hebben met minderjarigen, gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Dit betreft alle leiders, trainers, verzorgers, leden van de activiteitencommissie, het wedstrijdsecretariaat en jeugdcommissieleden. Ook alle leden van het bestuur vragen bij de gemeente een VOG aan.

  Als het goed is, hebben alle vrijwilligers daarom het verzoek gekregen om de VOG gratis aan te vragen en in te leveren bij Irma de Leeuw, onze Vertrouwenspersoon. Op een paar formulieren na zijn ze allemaal ingeleverd. Als je als vrijwilliger van Altius nog geen VOG hebt ingeleverd, of hiertoe geen verzoek hebt ontvangen, neem dan even contact op met Irma de Leeuw. Haar gegevens staan op de website onder ‘contact’.

  Heeft u hierover aanvullende vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op.

   

  vv Altius

  Het bestuur