• Veranderingen onderbouw seizoen ‘18/’19

  Beste ouders/verzorgers,

  Op vrijdag 11 mei heeft u een nieuwsbrief ontvangen waarin werd beschreven welke veranderingen het komende seizoen zouden plaatsvinden binnen de onderbouw (O8 t/m O12). Helaas heeft die brief tot verwarring geleid, waarvoor onze oprechte excuses.
   
  Naar aanleiding van de reacties die zijn binnengekomen, hebben wij besloten om een aantal zaken te veranderen m.b.t. de organisatie van de onderbouw. Deze beschrijven wij in deze nieuwsbrief.
   
  Rol hoofdtrainers en leeftijdscoördinatoren
  Voor het komende seizoen hebben wij per leeftijdscategorie (08 t/m 012) een hoofdtrainer aangesteld. De hoofdtrainer traint en coacht het selectieteam en wordt daarin bijgestaan door een ervaren assistent-trainer. Door de hulp van die assistent-trainer heeft de hoofdtrainer tijd om óók de breedteteams en hun trainers/coaches te ondersteunen én om de kwaliteit van alle spelers in zijn leeftijdscategorie te leren kennen.
   
  Onder aansturing van Boy de Frankrijker, Hoofd JeugdOpleiding Onderbouw (HJOO) zijn de volgende hoofdtrainers aangesteld:
   

  • JO6/O7                Marco de Gier
  • JO8                        Martijn Caumon
  • JO9                        Samir Didouch
  • JO10                     Justin van der Roest
  • JO11                     Marnix Loos
  • JO12                     Seiran Simonian

   
  De hoofdtrainer is eindverantwoordelijk voor alle voetbaltechnische zaken, maar overlegt regelmatig met de trainers van zijn leeftijdscategorie en met de leeftijdscoördinator.
   
  De leeftijdscoördinator is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gehele leeftijd en is dus betrokken bij het wel een wee van zowel selectie- als breedteteams.  De leeftijdscoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. Doen zich problemen die niet binnen het team op te lossen zijn of heeft u vragen, neem dan altijd zo snel mogelijk contact op met de leeftijdscoördinator. Waar wenselijk, zal de leeftijdscoördinator een gesprek organiseren tussen de belanghebbenden. Ook coördineert de leeftijdscoördinator in overleg met de hoofdtrainers en de HJOO de teamindelingen voor het nieuwe seizoen. De leeftijdscoördinator voor de onderbouw zijn:
   

  • Puppies & JO8:                                   Vacature
  • JO9 & JO10 John Spaan:                     John@gerliko.nl
  • JO11 & JO12 Frank van Haitsma:         fvhaitsma@hotmail.com

  (U bent nu nog bekend met de mailadressen coordinator-f@altius.nlcoordinator-e@altius.nl en 

  coordinator-d@altius.nl, maar deze worden t.z.t. vervangen.)
   
  Trainers en coaches breedteteams
  Altius wil graag zijn eigen trainers en coaches opleiden en optimaal begeleiden. Eigen jeugd die geïnteresseerd is, willen we altijd die kans bieden. Maar ook als u als ouder een team wilt trainen en/of coachen, dan heten we u van harte welkom en kunt u rekenen op voldoende ondersteuning en begeleiding. Ook is het mogelijk een cursus te volgen.
   
  Teamindelingen
  In de vorige nieuwsbrief stond dat er op 6 juni een selectietraining zou plaatsvinden om de kinderen goed in te kunnen delen. In overleg met de huidige hoofdcoaches, breedteteamcoaches, leiders en leeftijdscoördinatoren is besloten deze training NIET door te laten gaan. Zij hebben namelijk voldoende informatie over de spelers beschikbaar.
   
  Om echter de nieuwe hoofdtrainers een kans te geven de kwaliteiten van de spelers te leren kennen die in aanmerking komen voor het eerste of tweede team, is besloten deze kinderen uiterlijk bij de start van de competitie in te delen in een van beide teams. De indelingen van de overige teams worden vóór 31 mei bekend gemaakt.
   
   
  Nieuwe trainingsaanpak
  In het nieuwe seizoen (‘18/’19) zullen wij een nieuw trainingsconcept uitproberen. Dit concept houdt in dat de teams van een bepaalde leeftijdsgroep tegelijk trainen. We streven ernaar ieder team een eigen trainer te geven. Tijdens de trainingen zal de HJOO aanwezig zijn, onder andere voor ondersteuning van de trainers.
   
  Per trainingsbijeenkomst gaat een team met drie oefeningen aan de slag. Deze oefeningen worden door de HJOO gedeeld met de trainers. Om het wat concreter te maken, hierbij een voorbeeld van drie oefeningen:

  • Oefening 1: gericht op balaanname en techniek
  • Oefening 2: een positiespel/partijvorm
  • Oefening 3: 1x1 of 2x2 of afronden.

   
  Derde training
  In de vorige nieuwsbrief werd nog een andere proef aangekondigd voor het nieuwe seizoen: van september t/m december op de vrijdagen een derde trainingsbijeenkomst voor de selectieteams. We hebben besloten om deze derde training open te stellen voor álle spelers die hun technische vaardigheden willen verbeteren. Dus zowel selectie- als breedteteamspelers zijn van harte welkom.
  Als we echte progressie in de ontwikkeling van de kinderen zien, dan zullen wij doorgaan met een derde trainingsbijeenkomst op de vrijdag.
   
   
  Open dag en open trainingen  


  Op woensdag 30 mei houden we bij Altius een open dag voor niet-leden van Altius.  Dat is een mooi moment om vriendjes van uw kind kennis te laten maken met Altius. Onze hoofdtrainers zullen deze open trainingen verzorgen. Ook de reguliere training op 30 mei gaat gewoon door zodat de vriendjes/vriendinnetjes zien hoeveel plezier jeugdleden beleven aan voetballen bij Altius. Kent u vriendjes of vriendinnetjes van uw kind die het leuk zouden vinden om een keer te voetballen, laat ze zich dan voor deze open trainingen opgeven door een mailtje te sturen naar: hjoo@altius.nl. De tijden en meer informatie staan op de site.
   
  Tot slot
  We hopen dat we u met deze nieuwsbrief duidelijkheid hebben gegeven over de plannen voor het volgende seizoen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met uw leeftijdscoördinator.
   
  Hartelijke groet,
  Boy de Frankrijker (HJOO)
  Hoofdtrainers JO6-JO12
  John Spaan (leeftijdscoördinator JO9 & JO10)
  Frank van Haitsma (leeftijdscoördinator JO11 & JO12)