• Vacatures vv Altius

  Secretaris Technische Commissie

  - Bepaald mede het beleid van de senioren

  - Draagt zorg voor opgestelde agendapunten voor de vergaderingen van de technische commissie.

  - Verzorgt de correspondentie met leden van andere verenigingen en de KNVB en houdt hiervan een kopie achter voor de alg. secretaris van het hoofdbestuur.

  - Brengt ingekomen stukken ter kennis van de technische commissie en handelt deze in overleg met de technische commissie af.

  - Notuleert de vergaderingen c.q. bijeenkomsten van de technische commissie en legt de daarin opgenomen besluiten vast.

  - Legt actiepuntenlijst aan voor zaken welke niet onmiddellijk kunnen worden behandeld c.q. afgedaan.

  - Zorgt voor archivering van inkomende en uitgaande stukken.

  - Verzorgt de administratie van strafzaken, de adreslijst van leden van de senioren, trainers en leiders.

  - Onderhoudt contact met de ledenadministrateur over het ledenbestand van de senioren.

  - Stelt jaarverslag samen voor de algemene ledenvergadering.

  - Verzorgt het inschrijven van nieuwe seniorleden, inclusief de intakebijeenkomst.

  - Vervangt bij officiële gelegenheden de voorzitter technische commissie bij diens afwezigheid.

   

  Tijdinvestering 3 tot 6 uur per week. Bij hoge uitzondering

   

  Coördinator damesvoetbal

  - Bepaald het beleid t.a.v. damesvoetbal, in samenspraak met de overige commissieleden en de voorzitter, en is verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

  - Coördineert de diverse taken.

  - Vertegenwoordigt het damesvoetbal bij officiële gelegenheden naar buiten.

  Heeft een coördinerende taak bij werving seniorencommissieleden en stimuleert deze waar nodig.

  - Geeft uitvoering aan wervingsactiviteiten voor nieuwe damesspelers.

  - Zorgt voor werving van damestrainers.

  - Ziet toe dat de functiebeschrijvingen worden uitgevoerd.

  - Signaleert problemen welke eventueel rijzen tussen leiders, trainers en spelers en speelt deze door naar de desbetreffende coördinator. Neemt eventueel een bemiddelende rol op zich.

  - Bewaakt deze begroting en stuurt zonodig bij (uitgaven blijven binnen de begroting).

   

  Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

   

  Lid technische commissie

  Kerntaak:

  Gehele seniorenafdeling te beheren en alle belangen van het seniorenvoetbal zowel binnen als buiten de vereniging zo goed mogelijk te behartigen:

  - Contacten met en coördinatie seniorentrainers;

  - Contacten met en coördinatie seniorenleiders;

  - Nevenactiviteiten in de zgn. stille periode;

  - De opzet van tijden van trainingen in samenspraak met de wedstrijdsecretaris;

  - Opzet en indeling van de elftallen en begeleiding;

  - Contact met de jeugdafdeling;

  - Contact met spelers.

   

  Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

   

  Lid sponsorcommissie

  Het werven van sponsors die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden een bijdrage in geld en/of materialen beschikbaar te stellen aan de vereniging.

  Onderverdeling:

  - Verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het sponsorbeleid.

  - Draagt zorg voor de samenstelling van aantrekkelijke sponsorpakketten, met middelen als:

  • Kleding (wedstrijdtenues, trainingspakken);
  • Reclameborden;
  • Wedstrijdballen;
  • Advertenties.

  - Eventuele aflopende contracten tijdig verlengen.

  - Actief werven van sponsors binnen het uitstralingsgebied van de vereniging.

  - Organiseren van activiteiten voor huidige en nieuwe sponsoren. Bijvoorbeeld het organiseren van een sponsoravond voor nieuwe sponsoren of een activiteit organiseren om de relatie met de huidige sponsoren te onderhouden.

  - Draagt zorg voor ontvangst van sponsoren bij thuiswedstrijden van het 1e elftal.

  - Onderhoudt nauwe contacten en legt verantwoording af aan de penningmeester.

   

  Tijdsinvestering: 2 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Vrijwilligerscoördinator

  Bepaald in samenspraak met de overige commissieleden het beleid van de vrijwilligerscommissie en is verantwoordelijk voor de uitvoering voor onder andere:

  - werving en plaatsing vrijwilligers,

  - ondersteunen en begeleiding vrijwilligers,

  - het stimuleren van deskundigheidsbevordering,

  - het schrijven en uitzetten van vrijwilligersbeleid

  - het maken van afspraken, regels en wetgeving

  - communicatie op het gebied van vrijwilligers(beleid)

   

  Tijdsinvestering: 6 uur per week. Bij hoge uitzondering meer.

  Activiteitencommissie

  Als lid van de activiteitencommissie ben je verantwoordelijk voor het organiseren van diverse

  activiteiten van de vereniging. Voor nu en aankomend seizoen zijn we naar mensen op zoek die nieuwe festiviteiten willen organiseren/bedenken en zich willen bekommeren om een nieuw Altiustoernooi.

  - Je werkt in deze functie nauw samen met je team, het bestuur, barcommissie en andere

  vrijwilligers die zich op het moment al inzetten voor de activiteiten binnen de club.

  - Opzetten van een nieuw toernooi bij Altius

   Leuke non-voetbalactiviteiten opzetten binnen de club. Denk dan aan bingoavond, feestjes,

  filmavond, gamenight, etc.

  - Je zet met het communicatieteam promotieplannen op touw.

  - Het budget overleg je met het bestuur.

   

  Tijdsinvestering: 3 uur per week. Bij komende evenementen meer.

  Kantine en barmedewerker

  Wij zoeken mensen die het leuk vinden om regelmatig een paar uur per zaterdag

  vrijwillig achter de bar of in de keuken te komen staan. De minimum leeftijd voor

  achter de bar is 18 jaar en voor de keuken 16 jaar.

  Barmedewerker:

  - Je verkoopt koffie/thee, frisdrank/limonade en alcoholische dranken.

  - Je tapt bier.

  - Je verkoopt gevulde koeken etc.

  - Het schoonhouden en opgeruimd houden van de bar en de tafels in de kantine.

  - Bestellingen afrekenen op het kassasysteem.

  Keukenmedewerker:

  - Je verkoopt chips, snoep, tosti’s, broodjes, gevulde koeken etc.

  - Het schoonhouden en opgeruimd houden van de keuken.

  - Bestellingen afrekenen op het kassasysteem.

   

  Tijdsinvestering: in overleg te bepalen.

   

  Als je op een andere wijze kan en wilt bijdragen, is dat ook mogelijk. Het kan ook gaan om het delen van inhoudelijke kennis en ervaring.

   

  Als je nog vragen hebt over de vacatures of je wilt graag een vacature invullen, neem dan contact op met secretaris@altius.nl