• Uitnodiging Ledenvergadering 27 mei.

  Het bestuur nodigt alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 27 mei 2024 om 20.00 uur in de kantine van de v.v. Altius

  De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Bericht van verhindering
  3. Mededelingen bestuur
  4. Verslag ALV van 6-11-2023
  5. Samenstelling bestuur
  6. Renovatie accommodatie
  7. Goedkeuring van de leden voor het aangaan van een geldlening
  8. Vaststelling contributie seizoen 2024/2025
  9. Financiƫn (voorlopig resultaat 2023/2024 en begroting 2024/2025)
  10. Rondvraag
  11. Sluiting
   

  De stukken voor de zijn op te vragen bij de secretaris via secretaris@altius.nl.

  Waarschijnlijk beschikbaar vanaf uiterlijk 25 mei a.s.