• Uitnodiging Ledenvergadering

  Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur nodigt alle leden uit voor een ALV op maandag 20 september a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine.

  De agenda is als volgt:
  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Mededelingen

  4. Vaststelling verslag ALV dd. 25-09-2020

  5. Jaarverslagen seizoen 2020/2021 van de secretaris, jeugd- en seniorenbestuur

  6. Financieel jaarverslag seizoen 2020/2021 van de penningmeester

  7. Verslag kascommissie

  8. Verkiezing bestuur (zie onder)

  9. Begroting seizoen 2021/2022

  10. Beresteinoverleg

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  Het bestuur stelt Eelke de Boer kandidaat als voorzitter.

  Jan Frans van Doorn en Tom Haselager stellen zich beschikbaar als bestuurslid (functie resp. penningmeester en voorzitter jeugdbestuur).

  Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tenminste drie dagen voor de vergadering door ten minste drie leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte  stemmen genomen besluit van de   algemene ledenvergadering

  Het bestuur zal zonder tegenkandidaten dan als volgt zijn samengesteld:
  voorzitter                                           Eelke de Boer

  Secretaris                                           Mijndert Tolk

  Penningmeester                                 Jan Frans van Doorn

  Voorzitter jeugdbestuur                     Tom Haselager

  Voorzitter seniorenbestuur                vacature