• Uitnodiging ALV 29-11-2018

  Uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering van de v.v. Altius op donderdag 29 november a.s. om 20.00 uur in de Altiuskantine. Lees verder voor de agenda......

   

   

   

  1. opening door de voorzitter

  2. binnengekomen stukken

  3. verslag ALV van 30 mei 2018

  4. ontwikkelingen binnen Altius

  5. jaarverslag secretaris

  6. jaarverslag penningmeester

  7. verslag financiƫle commissie

  8. verkiezing financiƫle commissie

  9. LED-verlichting

  10. verkiezing voorzitter

  Aftredend en niet herkiesbaar Bouk Slockers

  Thans vacature voor voorzitter.

  1. rondvraag

  2. sluiting

   

  Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen ook door tenminste drie leden worden voorgedragen, mits deze hiervan uiterlijk drie dagen voor de vergadering schriftelijk kennis geven aan de secretaris.

   

  Stukken voor de vergadering kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via de mail: secretaris@altius.nl