• Uitnodiging ALV

  Het bestuur van de v.v. Altius nodigt alle leden uit voor een Algemene Ledenvergadering op maandag 6 november 2023, aanvang 20.00 uur in de kantine.

  De agenda luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling verslagen van 2/12/2022 en 5/6/2023
  5. Jaarverslagen seizoen 2022/2023  van bestuur, jeugd- en seniorencommissie
  6. Financieel jaarverslag seizoen 2022-2023
  7. Verslag en verkiezing kascommissie
  8. Verkiezing bestuur
  9. Goedkeuring mandaat aan bestuur voor het aangaan van financiering voor renovatie pand
  10. Rondvraag
  11. Sluiting

  Toelichting op agenda:

   

  Verkiezing bestuur

  Het bestuur bestaat uit:

  Voorzitter                                                                           Eelke de Boer                    niet aftredend

  Penningmeester                                                              vacature

  Secretaris                                                                           Mijndert Tolk                     niet aftredend

  Voorzitter seniorencommissie                                           vacature

  Voorzitter jeugdcommissie                                                   Frank Bos                            niet aftredend

   

  (Tegen)kandidaten kunnen gesteld worden tenminste drie dagen voor de vergadering door tenminste drie leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.

   

  Goedkeuring mandaat

  Het bestuur heeft het voornemen om te komen tot een ingrijpende renovatie van het clubgebouw. Hiervoor is een financiering noodzakelijk en om deze financiering aan te kunnen gaan is goedkeuring van de algemene ledenvergadering vereist. Het bestuur vraagt een mandaat voor een financiering van maximaal € 300.000,=.

  De stukken kunnen worden opgevraagd via secretaris@altius.nl

   

  Namens het bestuur,

  Mijndert Tolk