• Uitnodiging Alg.Ledenvergadering 30 mei.

  Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden uit voor een algemene ledenvergadering op
  woensdag 30 mei a.s., aanvang 20.00 uur in de Altiuskantine.


  De agenda luidt:
  1. Opening van de vergadering door de voorzitter
  2. Binnengekomen stukken
  3. Verslag algemene ledenvergadering van 13 december 2017
  4. Altius algemeen
  5. Verkiezing penningmeester


  Het bestuur stelt voor de heer Erik van der Hoek te benoemen als Financieel Manager
  Tegenkandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering aangemeld worden bij de secretaris.


  6. Financiën
  a. voorlopig resultaat 2017/2018
  b. begroting seizoen 2018/2019
  c. vaststelling contributie seizoen 2018/2019
  7. LED-verlichting
  8. Rondvraag
  9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter