• Trainingsschema seizoen 2020/2021 bekend

    Het nieuwe trainingschema voor seizoen 2020/2021 is bekend.

    Je kunt het vinden onder voetbal/trainingstijden.

    Met nadruk moet worden gezegd dat de Coronatrainingen van kracht blijven tot 3 juli.

    Daarna gaat de vakantie periode in.

    Wanneer er gestart wordt met het nieuwe schema, wordt nog bekend gemaakt. dit zal mede afhangen van de maatregelen rond het coronavirus.