• Trainingen Senioren

  De tweede coronagolf is een feit en de overheid heeft voor de komende tijd nieuwe aangescherpte regels uitgegeven.

  Iedereen zal duidelijk zijn dat het terugdringen van het virus van het grootste belang is willen we weer snel naar een enigzins normale samenleving kunnen.

  Voor ons als bestuur was het belangrijk om goed uit te zoeken wat de regel van sporten voor senioren in groepjes van 4 betekende, ook wij willen graag dat leden kunnen blijven sporten, maar dan wel op een verantwoorde manier die recht doet aan de maatregelen.

  Mede hierom hebben we overleg gehad met de gemeente en veiligheidsregio om vast te kunnen stellen wat wel en niet mag binnen de richtlijnen.

  De uitkomst is als volgt:

  • Er mag in groepjes van 4 gesport worden mits en voldaan wordt aan onderstaande punten:
  • Maximaal 4 personen per groep, exclusief de trainer
  • Meerder groepen op het complex zijn toegestaan
  • Er mogen geen partij vormen getraind worden
  • Er mag onderling NIET gewisseld worden per groep
  • Deelnemers moeten zich registreren voor eventueel bron en contactonderzoek
  • Geen toeschouwers langs de velden anders dan clubofficials voor eventueel toezicht
  • Bij aankomst direct naar het veld en bij einde training direct naar huis, geen groepsvorming op het complex.
  • Meenemen of nuttige van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan.

  Op basis van bovenstaande heeft het bestuur besloten, dat er binnen de geldende voorwaarden gesport mag worden.

  Voor uitgebreide informatie kun je de coranaregels nalezen die vanaf vandaag gelden voor Altius.

  Ondanks alle beperkingen verwachten we dat iedereen die gaat trainen zich aan de regels zal houden.

  Her bestuur