• Samen zijn we Altius! Alle leden dragen hun steentje bij.

  Uitleg nieuwe vrijwilligersbeleid vv Altius 2018-2019
   
  Een goed draaiende club kan niet zonder vrijwilligers. Daarom hechten wij er veel waarde aan als mensen zich inzetten voor Altius, zij vormen de basis van onze vereniging. Naast onze vrijwilligers hebben we ook betaalde krachten nodig om de club draaiende te houden. Zij worden mede betaald uit de vrijwilligersbijdrage waarvoor alle spelende leden binnenkort een factuur krijgen.
   
  Vaste vrijwilligers zijn vrijgesteld
  Iedereen die zich voor een vaste periode actief inzet voor Altius en daarvoor met de vereniging een schriftelijk commitment aangaat, is vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage. Daaronder vallen de volgende functies:

  • bestuurs- en commissieleden
  • vaste trainers
  • vaste leiders
  • vaste scheidsrechters
  • vaste medewerkers van Altius

  Teamtaken
  Leden of ouders van leden die kleding wassen, assistent scheidsrechter zijn of rijden naar uitwedstrijden e.d. zijn niet vrijgesteld van de vrijwilligersbijdrage. Want deze zaken zijn gekoppeld aan het  team en elk team moet deze taken onderling verdelen.
   
  Vaste inzet teams voor clubtaken
  Gelukkig beschikt Altius over een grote groep vrijwilligers die zich iedere week actief inzet voor de club. Maar we hebben daarnaast nog hulp nodig voor de andere werkzaamheden. Wekelijks worden er teams aangewezen die deze taken op zich moeten nemen. Het gaat om de
  volgende taken:

  • verkoopbalie keuken op zaterdag
  • keukenwerk op zaterdag
  • barbezetting op zaterdag
  • gastvrouw/gastheer op zaterdag
  • limonade-ouders op maandag t/m donderdag

  Nieuwe software voor het organiseren van vrijwilligerswerk
  Altius heeft software van Arbitrage-online aangeschaft en zal hiermee de teams indelen en aanschrijven om de eerdergenoemde taken te vervullen. Zowel via diverse nieuwe media, als via email en via de website, informeert Altius de teams over de taken die het team moet oppakken. De teams krijgen de gelegenheid om via de software zelf vrijwilligers aan te stellen namens het team en het team ontvangt een herinnering als de personen niet of niet op tijd zijn aangemeld.
   
  Vrijwilligersbijdrage stroomt terug via de teams
  Als teams bovenstaande taken uitvoeren, maakt Altius in mei 2019 per team een bedrag over aan de leider of een daarvoor aangewezen persoon. Het team kan hier wat leuks voor doen of verdelen over de actief meewerkende spelers/ouders. Voor de onderbouwteams gaat het om € 200 per team, voor de overige teams om € 400. Het bestuur kan in bijzondere gevallen hiervan afwijken. Van de leiders wordt verwacht dat zij dit bedrag in overleg met de betrokkenen over de spelers van het team verdelen. Daarbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de inzet van de (ouders van) de spelers. Op deze manier willen we teambuilding en inzet voor de club bevorderen en belonen.
   
  No show heeft gevolgen
  Als een team niet komt opdagen, zal dit team opnieuw bij extra activiteiten of evenementen worden ingezet en zal Altius de te leveren inzet verdubbelen, ofwel zal Altius het team daarna twee keer zo vaak indelen. Als er een volgende keer weer een no show is bij dit extra evenement kan het bestuur van Altius besluiten om geen vrijwilligersbijdrage retour te laten vloeien naar het team.