• Renovatie op agenda komende ALV

  Vorig jaar november hebben wij de leden voorgesteld in te stemmen met ons voorstel voor het verbouwen van de oude kleedkamers en hiervoor een lening aan te gaan. Door een projectgroep van drie leden van Altius, was hier een plan voor ontwikkeld.

  Bij dit agendapunt heeft toen een levende discussie plaatsgevonden. Met name zijn er  opmerkingen gemaakt over het voorgelegde plan en diverse wensen uitgesproken om onderdelen van onze accommodatie eerder aan te pakken dan alleen de kleedkamers.

  Mede daardoor is er wel ingestemd met het aangaan van een lening, maar pas nadat het bestuur heeft uitgezocht wat hiervan de financiële consequenties zijn. Het bestuur werd gemachtigd hier externe partijen voor te benaderen en de uitkomst opnieuw voor teleggen aan de leden.

  Ontwerp door projectgroep aangepast

  Op basis van de opmerkingen die toen door de leden zijn gemaakt op de voorgestelde verbouwing, heeft de projectgroep gekeken wat het effect zou zijn wanneer de meeste gemaakte opmerkingen worden gehonoreerd. 

  Hiervoor hebben zij een alternatief ontwerp voorgelegd aan het bestuur. Omdat de kosten voor dit alternatieve plan nagenoeg gelijk zijn aan het oorspronkelijk plan, hebben wij hiermee ingestemd en de projectgroep opdracht gegeven dit alternatief nader uit te werken.

  Het bestuur zal in de komende ALV de leden dan ook voorstellen in te stemmen met dit alternatief als “renovatie van onze accommodatie”

  Dit plan bestaat uit:

  -        Het renoveren en uitbreiden van de dames- en heren toiletten in de kantine;

  -        Het verwijderen van de uitbouw voor het wedstrijdsecretariaat;

  -        De huidige kleedkamer nr. 16 gaan gebruiken als berging;

  -        Het centraliseren van de toiletten in de oude kleedkamers;

  -        De hierdoor ontstane ruimte gebruiken voor het upgraden en uitbreiden van de douches;

  -        Voor de selectie van de senioren twee kleedkamers samen voegen tot één kleedkamer;

  -        Het vernieuwen van het dak van de oude kleedkamers;

  -        Het aanbrengen van een buitendeur in de fysioruimte;

  -        Het aanbrengen van een nooddeur aan de achterzijde van de kantine;

  -        Het nivelleren van alle hoogteverschillen in de kantine;

  -        Het herinrichten van de kantine, bar en uitgifte balie;

  -        Het upgraden en toekomst bestendig maken van de uitstraling van onze kantine.

  Voor de financiering van deze “Renovatie accommodatie” hebben wij onder opschortende voorwaarden een overeenkomst met een externe partij kunnen sluiten.

  Een van de opschortende voorwaarde is de instemming van de ALV voor het definitief aangaan van deze lening.

  In de vergadering zullen de details van deze lening nader worden toegelicht.

   

  HET  BESTUUR