• Renovatie hoofdveld en zomeronderhoud grasvelden

  Vanwege alle regeringsmaatregelen om het coronavirus te bedwingen is onze accommodatie gesloten, de competities beëindigd en hebben wij de geplande activiteiten zoals de Brakeldag en het pupillenweekend moeten cancelen. Mogelijk dat de twee geplande ProCamp weken nog wel doorgang kunnen vinden. Dit moet echter nog blijken of dit mogelijk is.

  In deze, ook voor ons als bestuur, bizarre tijden hebben we gekeken of we van een nood toch een deugd kunnen maken. Een daarvan is, dat wij in overleg met de gemeente, eerder kunnen starten met de onderhoudswerkzaamheden van de grasvelden.

  Als de weersomstandigheden de komende zomer meewerken, betekent dit dat wij medio augustus weer kunnen beschikken over onze grasvelden en ons vanaf dat moment hopelijk ook weer mogen voorbereiden op een nieuw seizoen en de nieuwe competities. Vanwege de ingrijpende werkzaamheden geldt dit echter nog niet voor het hoofdveld.

  Zomeronderhoud grasvelden

  Aan de gemeente hebben wij gevraagd of het niet mogelijk is eerder met het reguliere zomeronderhoud, dit is het jaarlijkse groot-onderhoud, kan worden begonnen nu de sportcomplexen op last van de overheid zijn gesloten. Hierdoor zouden wij een maand eerder dan normaal weer van de grasvelden gebruik kunnen maken.

  Het bleek dat de gemeente dit verzoek van meerdere verenigingen had ontvangen en is met deze verzoeken voortvarend aan de slag gegaan.

  Afhankelijk van het beschikbare personeel en materieel wordt in de maand mei dan ook met deze werkzaamheden op onze velden begonnen. Afhankelijk van het moment van inzaaien en de weersomstandigheden tijdens de zomer, betekent dit dat naar verwachting medio augustus weer van het 3e en 4e veld gebruik gemaakt kan worden.

  De juiste datum laten we zo snel mogelijk weten

  Renovatie hoofdveld

  De laatste seizoenen hebben wij veel problemen gehad met de bespeelbaarheid van ons hoofdveld. De vele gesprekken met de ambtelijke organisatie over dit probleem heeft wel altijd geleid tot aanvullende maatregelen, echter hebben die helaas niet het gewenste resultaat gegeven. Eind vorig jaar hebben wij om een onderhoud met de wethouder Sport, de heer Floris Voorink, gevraagd teneinde dit probleem definitief op te lossen. In dit gesprek heeft hij toegezegd er alles aan te gaan doen om in de komende zomer een complete renovatie van het hoofdveld te kunnen realiseren.

  Wij zijn verheugd dat de wethouder en zijn ambtenaren woord hebben gehouden en wij overeenstemming hebben bereik over de uit te voeren renovatiewerkzaamheden.

  Het doel is om de doorlaatbaarheid en bemestingstoestand van het hoofdveld optimaal te krijgen, door de samenstelling van de toplaag, waterhuishouding en bemesting te verbeteren. Hiervoor zullen in een periode van twee werkweken diverse bewerkingen, met verschillende machines en toevoegingen, op het veld worden uitgevoerd, waarbij het gehele veld tot een diepte van 40 centimeter onder het maaiveld wordt aangepakt om de structuur en afwatering te verbeteren. Ook wordt de beregening van het hoofdveld uitgebreid zodat het gehele veld beter wordt beregend.

  Deze werkzaamheden zullen begin mei worden uitgevoerd.

  Omdat het veld opnieuw wordt ingezaaid, duurt het even voordat dit graszaad zich heeft ontwikkeld tot een volledige nieuwe grasmat.

  De consequentie van deze renovatie is daarom wel, dat het hoofdveld pas weer na de winterstop voor seniorenwedstrijden gebruikt kan worden. Bij een positieve groeiontwikkeling kan er eventueel wel eerder, eind oktober/november, jeugdwedstrijden voor zeventallen op gespeeld worden

  Toplaag kunstgrasveld

  Wij zijn ook in overleg met de gemeente om de toplaag van ons kunstgrasveld deze zomer te vernieuwen. Zoals het er nu uitziet zal dit eind juli plaatsvinden. Wanneer het financieel haalbaar is, is ons plan om dan gelijktijdig het kunstgras in de puppiebak te vervangen.

  Tot slot

  Als alles gaat zoals wij dit in gedachte hebben, kunnen we na alle beperkingen door de coronacrisis met optimaal geprepareerde velden aan een nieuw seizoen en de nieuwe competities beginnen.

   

  Het Bestuur