• Opzeggen lidmaatschap

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan ledenadministratie@altius.nlof schriftelijk door bijgaand document te sturen naar:v.v. ALTIUS t.a.v. de ledenadministratiePostbus 18051200 BV HILVERSUMDe schriftelijke opzegging moet uiterlijk vóór 31 mei (van ieder verenigingsjaar/voetbalseizoen) ingediend zijn. Klik hier voor link naar het document: OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

 • Opzeggen lidmaatschap v.v. ALTIUS


  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan ledenadministratie@altius.nl of schriftelijk via:


  v.v. ALTIUS t.a.v. de ledenadministratie Postbus 1805 1200 BV HILVERSUM


  De schriftelijke opzegging moet uiterlijk vóór 31 mei (van ieder verenigingsjaar/voetbal- seizoen) ingediend zijn. Opzegging van het lidmaatschap in de loop van het seizoen leidt niet tot reductie en/of restitutie van verschuldigd bedrag voor contributie en kledinggeld.


  Indien eigendommen van v.v.ALTIUS nog niet ingeleverd zijn of rekeningen (zoals extra knvb kosten, boetes of cursusgelden) van het betreffende lid nog openstaan, zal een opzegging niet behandeld worden.


  Indien niet aan de genoemde uiterste opzegdatum (of betalingsdatum) is voldaan, bent u of is uw kind reglementair lid voor het volgende (volledige) verenigingsjaar en bent u opnieuw het (volledige) bedrag voor contributie en kledinggeld verschul-digd.


  Naam: …………………………….. Team: ……… KNVB nr.: ……………..

  Reden opzegging en per wanneer:
  ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
  ……………………………………………….……………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….……..

  Naam: Handtekening: Datum: .……………….
  …………………………………..…… ………………………….
  Belangrijk te weten:
  Opzeggen op een andere wijze dan hierboven omschreven, is NIET mogelijk. Mondelinge opzeggingen via leiders, trainers, commissieleden, bestuursleden, familieleden, vrijwilligers of andere betrokkenen bij de vereniging worden NIET geaccepteerd en zijn NIET geldig.


  www.altius.nl
  telefoon 035 65 61 730

  Kvk Gooi en Eemland 40516192