• Ontwikkelgesprekken jeugd.

  Zoals eerder op de site gepresenteerd heeft VV Altius met ingang van
  voetbalseizoen 2019 - 2020 een vijftal leeftijdscoördinatoren
  aangesteld. Wij hebben de opdracht meegekregen van de TC Jeugd om de
  hele jeugdafdeling te ondersteunen en actief betrokken te zijn bij het
  wel-en-wee van alle teams. Wij proberen zaken zo goed mogelijk te
  regelen voor kinderen, ouders, trainers en teamleiders, zodat de
  kinderen zoveel mogelijk plezier hebben in het voetbal en hun talenten
  kunnen ontwikkelen.

  Om een (nog) beter beeld te krijgen van het plezier (‘welbevinden’) van
  de kinderen, hun individuele motivatie en hun ontwikkeling introduceren
  wij ontwikkelgesprekken oftewel 10 minutengesprekken. Op zich niks
  nieuws, want veel voetbalclubs kennen dit al en ook op de basisschool
  zijn dit type gesprekken heel gebruikelijk voor kinderen en ouders.

  De bedoeling is dat de kinderen en hun trainer twee keer per jaar
  (najaar/voorjaar) een 10 minutengesprek voeren. Daarbij is in principe
  altijd één ouder aanwezig, maar hij/zij neemt niet actief deel aan het
  gesprek. Om onze trainers te ondersteunen bij het leren voeren van het
  juiste gesprek kan in sommige gevallen een lid van de TC Jeugd aanwezig
  zijn. Ook hij/zij zal niet actief deelnemen aan het gesprek, maar
  achteraf tips en adviezen meegeven aan de trainer.

  De eerste ronde van deze gesprekken zullen plaatsvinden in de komende
  weken tot de winterstop. De gesprekken zullen plaatsvinden tijdens de
  training. Extra informatie én een eenvoudige voorbereidingsopdracht
  zullen ruim van tevoren via de trainer of teamleider worden
  gecommuniceerd.

  Deze eerste keer zullen we vanuit VV Altius in principe alleen kinderen
  van de selectieteams uitnodigen deel te nemen. Op die manier kunnen we
  wat ervaringen opdoen, voordat we het ontwikkelgesprek eventueel gaan
  inzetten bij elk team. Maar als andere teams nu al enthousiast zijn om
  deel te nemen, dan kan dit uiteraard! Via de trainer of teamleider kan
  dit aangegeven worden bij de leeftijdscoördinator.