• NL Collect

  Sinds enige tijd is Altius overgegaan op een andere wijze van contributie inning.
  Dit omdat er heel veel moeite gedaan moest worden, om er voor te zorgen dat iedereen netjes zijn contributie (op tijd) betaalde.
  Door het niet tijdig betalen van de contributie ontstaat er voor de club namelijk een tekort in de begroting. Daardoor kan het moeilijk worden om leuke dingen te organiseren/realiseren en aan te schaffen voor onze club.

  Altius is dan ook overgestapt op het Club Collect  systeem. Helaas hebben sommige leden de indruk gekregen, dat Altius een incassobureau heeft ingeschakeld en zijn hiervan nogal geschrokken.

  Voor alle duidelijkheid:
  Club Collect is GEEN incassobureau, maar een bedrijf wat de facturering en inning voor veel sportverenigingen reguleert. Neemt natuurlijk niet weg, dat Club Collect bij het uitblijven van de betaling(en), ondanks herinnering(en) zal kunnen overgaan tot een incassoprocedure.
  Bij het uitblijven van betaling(en) kan tevens royement worden overwogen.

  Waarom hebben wij hiervoor gekozen?

  Club Collect betaald aan ons direct de openstaande contributie van alle geregistreerde leden. Hierdoor is er voor ons direct de ruimte om dit geld in en aan de club te besteden. Het uitblijven van betalingen en alle moeite en tijd die hierbij verloren gaat, behoort hierdoor voor Altius gelukkig tot het verleden.
                                                                                             
  Club Collect stuurt alle geregistreerde leden de factuur voor de contributie en neemt de volledige inning hiervan op zich. Betaal dus niet meer direct aan Altius!!

  De betaling kan ineens, maar wanneer het voor u beter uitkomt: ook in 4 gelijke periodes (hieraan zijn wel extra kosten verbonden).

  Heeft u nog vragen omtrent Club Collect, neemt u dan gerust even contact met ons op.

  Met sportieve groet,
  Het bestuur van Altius