• Nieuwe TC van start

    De Technisch Commissie van Altius heeft een gezicht, met nieuwe en oude bekenden.

    Langs deze weg wil Altius de nieuwe Technische Commissie voorstellen. Voor het komende seizoen dat hopelijk in september weer van start gaat, hebben wij zeer bekwame mensen bereid gevonden om het 'technisch hart' te vormen van de club. Daarmee komt een langer gekoesterde wens van het bestuur uit om een sterk, kundig voetbaltechnisch team te organiseren binnen Altius. Met de komst van Marco Gras als Hoofd Opleidingen is hiervoor het fundament gelegd, maar met de aanstelling van échte Altius jongens als Ruben Bakker (technisch coördinator Onderbouw) en Bryan van Wagtendonk (technisch coördinator Bovenbouw) staat er een geweldig team. Aanvullend ondersteunt Rolf Hamersma, vanuit zijn rol als Hoofdcoördinator, het technische beleid en de verbinding met de verschillende leeftijdscoördinatoren.

    De commissie is gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van individuele spelers en teams en biedt voetbaltechnische ondersteuning aan alle trainers (selectie én breedte). Daarin is een belangrijk uitgangspunt het stimuleren van de onderlinge verbinding tussen senioren, junioren en pupillen en het doorgroeien van jeugdspelers naar de seniorenteams. Ook het opleiden van nieuwe trainers vanuit de eigen jeugd is een speerpunt voor de komende jaren.

    Wij wensen het team veel sportief succes en ontwikkeling.