• Nieuw Bestuur

    Tijdens de algemene ledenvergadering werd het onderstaande bestuur benoemd,

    Van links naar rechts: Jan Frans van Doorn (penninghmeester), Eelke de Boer (voorzitter), Tom Haselager (voorzitter jeugdcommissie) en Mijndert Tolk (secretaris).

    Er is nog een vacature: voorzitter seniorencommissie. Kandidaten kunnen aangemeld worden via secretaris@altius.nl