• Meningen 18-3: Een hybride organisatie: zelf doen én uitbesteden

  Sinds ik weer bij Altius ben ingestapt, nu 4 jaar geleden, heb ik gepleit voor een organisatievorm waarin we niet meer alleen op vrijwilligers bouwen. Niet omdat ik dat niet leuk zou vinden, maar omdat de kerntaken van de vereniging zo belangrijk zijn geworden voor de continuïteit, dat we niet meer zonder uitbesteden kunnen. Ik zal er wat voorbeelden van geven.

  Onder leiding van onze toenmalige voorzitter Tom Verdam hebben we een traject ingezet waarbij de volledige administratie en het maken van het jaarverslag werden uitbesteed aan een accountantskantoor. De mensen van Meester & Kuiper zorgen ervoor dat de administratie up-to-date is en aansluit bij voorgaande jaren. Het kan en mag dus niet meer voorkomen dat een goedwillende vrijwilliger, vanwege op zichzelf legitieme redenen, tussentijds kan stoppen met de administratie, met als gevolg dat de informatievoorziening van de club in gevaar komt.

  Daarnaast is het innen van de contributies een kerntaak. Zonder het ontvangen van contributies en andere bijdragen gaat een club snel richting einde. Met Club Collect is een mooie start gemaakt om de penningen te innen op een professionele manier, met zelfs de mogelijkheid om in delen te betalen. Hiermee is de post openstaande contributies en bijdragen tot een minimum teruggebracht - en we kwamen van ver. Extra voordeel is dat het niet zo fijn is voor bestuursleden, zoals de penningmeester, bij leden te moeten leuren om de contributies binnen te krijgen. Voor je het weet wordt het persoonlijk, en dat wil niemand.

  Uiteraard is bij een voetbalclub het voetbal zelf belangrijk. Het opleiden van spelers en trainers is natuurlijk een kerntaak. Dit mogen we niet overlaten aan vrijwilligers en ouders, die niet de nodige bagage hebben. We zijn gestart om onze eigen trainers op te leiden en op belangrijke posities hebben we inmiddels vakkundige en opgeleide trainers en opleiders in dienst. Dit zullen we de komende jaren uitbouwen, waarbij we voor ogen hebben om ALLE teams een eigen gekwalificeerde trainer/coach te kunnen bieden. Zelfs onze junioren die training geven en coachen bij onze onderbouw, ontvangen een mooie vergoeding, die voorkomt dat ze moeten gaan vakkenvullen bij een super voor hun zakcentje.

  De volgende tak is de Horeca en de bezetting van de bar en keuken. Ook hier zijn we op weg de hoofden van dienst een gezonde vergoeding te geven, zodat we kunnen vragen om toewijding en het naleven van wetten en afspraken.

  Maar hoe ver kan en moet je gaan? En hoe kunnen we dit allemaal betalen? Daar wringt in het algemeen de schoen. Maar volgens mij is de koers helder. Om deze hybride vorm te kunnen uitbouwen en betalen, is groei van onze vereniging onontkoombaar. Hierdoor zal de omzet toenemen en daarmee de armslag om meer en meer te kunnen uitbesteden aan professionals.

  Nemen we een voorbeeld aan Kampong in Utrecht? Door optimaal te faciliteren is de club gegroeid naar meer dan 5.000 leden. Het bestuur en de federatie hebben enige tijd geleden besloten om zo veel mogelijk kwaliteit te bieden en optimaal te faciliteren. De mensen die dit op prijs stellen, hebben zich in ras tempo bij de club aangesloten, waarmee de bestuursleden de keuzes ook in uitvoering hebben kunnen brengen, met een heus "Sportlandgoed Kampong" als logisch gevolg.

  Arjan Wingelaar


  Arjan is verenigingsmanager van Altius en vindt het leuk als je op een inhoudelijke en positieve manier wilt reageren op de column. Dat kan via tc@altius.nl