• Meest duurzame kunstgrasveld op dit moment bij v.v. Altius

  In 2016 laaide, naar aanleiding van een onderzoek door het tv-programma “Zembla”, de discussie op over het gebruik van uit oude autobanden vervaardigde rubberkorrels als vulmateriaal in kunstgrasvelden. Er was veel te doen over het effect op de gezondheid van de rubberkorrels.

  Door de KNVB en het RIVM is daarop veel onderzoek gedaan naar de eventueel schadelijke gevolgen voor de gezondheid van spelers. De conclusie was, dat er per direct geen rubberkorrels, vervaardigd uit oude autobanden, meer mochten worden gebruikt. De directe vervanging was niet noodzakelijk.

  Men is toen als vulmateriaal overgestapt op synthetische rubbers.

  Echter begin dit jaar heeft de Europese Commissie bepaald dat vanaf 2028 deze synthetische rubbers ook niet meer gebruikt mogen worden, maar het vulmateriaal vanaf dat moment alleen nog maar mag bestaan uit organische materialen.

  De gemeente Hilversum heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en streeft naar inperking van fossiel grondstofgebruik. Gegeven het feit dat met de doorontwikkeling van de kunstgrasvelden niet eens per 10 jaar de gehele toplaag behoeft te worden vervangen maar als grootonderhoud alleen het vulmateriaal, heeft de wethouder van de gemeente Hilversum, als eigenaar en verhuurder van het kunstgrasveld, besloten direct bij de vervanging van ons kunstgrasveld de Europese richtlijnen aan te houden.

  Op ons verzoek heeft de gemeente de vervanging van de toplaag in de puppiebak meegenomen in de aanbesteding van het kunstgrasveld. Omdat ook wij als bestuur van Altius deze duurzaamheidsgedachte van de gemeente onderschrijven is de toplaag van de puppiebak van dezelfde kwaliteit en duurzaamheidseisen als het kunstgrasveld.

  Na de aanbesteding en de afhandeling van de ingediende bezwaren, is het uitvoeren van de werkzaamheden gegund aan bedrijf CSC Sport. Bij de aanbesteding is de prijs voor 70% bepalend, 30% op basis van kwalitatieve gunningscriteria die worden beoordeeld op circulariteit. De inschrijving van CSC Sport kenmerkt zich door de hoge mate van gebruik van circulair materiaal.

  Opbouw vervanging kunstgrasveld bij VV Altius

  1) De foam die onder de mat wordt gebruikt is normaal gesproken geproduceerd met polyurethaan. De door Recticel geleverd foam op het project van VV Altius, bestaat voor 85- 90 % uit postindustrieel gerecycled polyurethane foam . Dit is een formele omschrijving van gerecycled polyurethane foam dat ontstaat uit recycling van snijafval, rest afval en foutieve productie op verwerking locatie en bij productie

  2) De kunstgrasmat is opgebouwd door gebruik te maken van circulair herwonnen PE materiaal. In de fabrieken van Ten Cate Grass wordt al het restafval van de productie (nog volledig schoon) verzameld en niet afgevoerd. Het restafval wordt weer omgezet naar PE-korrels, van waaruit de vezelproductie weer kan plaatsvinden. Het circulaire materiaal gaat vervolgens een standaard proces in waar een type vezel uitkomt dat overeenkomstig de standaard te produceren vezeltype is. De mat van VV Altius is getuft met vezels afkomstig uit dit proces.

  3) Het infill zand waar de mat mee ingevuld wordt, betreft zand afkomstig vanuit de installatie van GBN in Amsterdam waar CSC Sport ook de oude kunstgrasmatten inlevert en waar de bestanddelen van de kunstgrasmatten worden gescheiden en o.a. het zand weer opgewaardeerd wordt naar herbruikbaar infill zand voor sportvelden.

  4) De invulling van kunstgrasmatten gebeurde in het verleden vaak met SBR-rubber en de laatste jaren steeds meer met TPE-korrels. Beide producten vallen onder de toegevoegde micro-plastics waar langzaam afscheid van wordt genomen. Tegenwoordig wordt steeds meer kurk als invulmateriaal gebruikt. Ook kurk is niet volledig circulair. Om een hoge(re) mate van circulair gebruik van infillmateriaal te bereiken heeft CSC Sport er voor gekozen op dit project BioBlend invulmateriaal te gebruiken. Deze infill bestaat voor 100% uit organisch materiaal. Bioblend heeft een gewichtssamenstelling van 50 % kurk en 50% maisresten. De maisdelen betreffen het gemalen product van de kern van de maiskolf nadat de kern als restproduct is overgebleven na het winnen van de maiskorrels.

  Zo is een mat en een constructie samengesteld waarin zoveel als mogelijk circulair is gewerkt en wel voldoet aan de hoogste (sporttechnische) eisen die aan de huidige kunstgrasvelden worden gesteld. Het gehele aanlegtraject is begeleid door een erkend keuringsinstituut dat alle bouwstoffen keurt op samenstelling en ook het veld van vv Altius, in de praktijk, in de diverse stadia van de aanleg/renovatie controleert en keurt.

  En dan ook nog

  - Om te voorkomen dat het vulmateriaal (infill), als ongewenst lokaal materiaal, in de nabije omgeving terecht komt, zijn er rondom het veld kantplanken aangebracht;

  - De schoonlooproosters die bij alle in- en uitgangen worden aangebracht krijgen de clubkleuren oranje-zwart;

  - De hoeken zijn afgerond voor het onderhoud;

  - In de puppiebak is een middenlijn aangebracht;

  - Het tegelpad naast de puppiebak wordt verlengd tot aan de ballenvanger langs het derde veld;

  - Onze trouwe vrijwilliger Jan Glas heeft gedurende de werkzaamheden elke dag foto’s gemaakt. Deze zullen t.z.t. op onze website kunnen worden bekeken.

  In combinatie met de begin vorig jaar aangebrachte ledverlichting op onze velden, durven wij te stellen dat het  meest duurzame kunstgrasveld op dit moment bij v.v. Altius ligt.

   

  Het bestuur