• Kort verslag ALV

  Ledenvergadering maandag 27 mei 2024

  Het volgende werd behandeld.

  Binnen het bestuur zijn nog enkele vacatures, zie website. Met name die van penningmeester willen wij graag spoedig ingevuld zien.

  Daarna werden de financiƫn besproken en de begroting voor het nieuwe seizoen goedgekeurd.

  Tevens werd besloten dat de contributie niet verhoogd gaat worden. Voor de bedragen verwijzen wij naar de website.

  Vervolgens kwam de renovatie van een deel van de accommodatie ter sprake. Bestaat uit een drietal delen: renovatie toiletten in de kantine, renovatie van de oude kleedkamers en dak en ten slotte egaliseren en herinrichting van kantine en keuken.

  De plannen werden door de trekker van deze plannen, Ed Berkenbosch, goed toegelicht en de vergadering ging unaniem akkoord. Ook werd met de voorgestelde financiering unaniem ingestemd. Het eerste project moet deze zomer worden uitgevoerd.

  Tot zover een korte samenvatting van de vergadering.

  Het Bestuur