• Jeugd Sportfonds helpt

 • Uw dochter of uw zoon wil bij Altius voetballen. Maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdsportfonds helpen! Het Jeugdsportfonds betaalt maximaal € 225 per kind aan de contributie en/of sportattributen voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. KOMT U IN AANMERKING?

  Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan criteria die per gemeente op kleine onderdelen kunnen verschillen. Op de pagina van het fonds bij u in de buurt, vindt u de spelregels per gemeente. Het Jeugdsportfonds is nog niet actief in alle gemeenten. Voor meer informatie gaan naar: www.jeugdsportfonds.nl  WAT IS HET MAXIMALE BEDRAG?

  Het maximale bedrag voor contributie of sportattributen is € 225 per kind per seizoen. Het Jeugdsportfonds bepaalt op basis van de aanvraag de hoogte van het uit te keren bedrag. Jeugdsportfonds betaalt de contributie rechtstreeks aan Altius of ouders/verzorgers ontvangen een waardebon voor sportattributen die ingeleverd kan worden bij een winkel waar Jeugdsportfonds mee samenwerkt.

  Binnen 3 weken na het indienen van een aanvraag en na een positief besluit van het Jeugdsportfonds, is het mogelijk om te voetballen bij Altius. Van u als ouders/verzorgers verwachten wij, dat u uw kind stimuleert bij het sporten en hem of haar naar de trainingen en wedstrijden brengt of laat gaan. HOE KUNT U EEN AANVRAAG INDIENEN?

  Ouders/verzorgers kunnen niet rechtstreekseen aanvraag indienen bij Jeugdsportfonds. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht (basis- en middelbare school), jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Deze professionals kunnen online een aanvraag voor een kind indienen. Kunt u geen intermediair vinden? Kijk dan op de pagina waar uw gemeente onder valt en neem contact op met de coördinator.

  Om een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, de naam van onze voetbalvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en een financiële motivatie. Neem ter voorbereiding van de online aanvraag een ingevuld basis aanvraagformulier mee naar de intermediair.