•  

  Algemeen
  Altius is niet alleen de leukste club van het Gooi maar ook een club met ambitie. Voor de jeugdteams betekent dat onder meer, dat we proberen alle jeugdspelers op een passend niveau te laten voetballen. Daarbij hanteert Altius een selectiebeleid, waarbij we de meest talentvolle voetballers in de selectieteams indelen, rekening houdend met de leeftijd. De spelers met iets minder talent of met iets minder ambitie, kunnen in de breedteteams genieten van de prachtige voetbalsport bij de leukste club van het Gooi. Altius kiest voor een indeling op basis van eerste- en tweedejaars selectieteams.
   
  De inzet is om alle selectieteams op langere termijn naar een hoger niveau te tillen. Voor details over het selectiebeleid verwijzen wij naar het document "selectiebeleid" dat u op de website van Altius zult vinden of kunt opvragen bij de Technische Commissie: tc@altius.nlEen belangrijke voorwaarde om de doelstellingen te kunnen realiseren is dat de Technische Commissie een goed overzicht heeft van de kwaliteiten van de jeugdspelers van Altius, zodat er geen talenten over het hoofd worden gezien. Naast de evaluatie van de spelers door de trainers/coaches/leiders en de beoordeling door de hoofdtrainers, maken we daarom gebruik van Interne Scouting bij alle jeugdteams van Altius.De beoordeling van de spelers, binnen de Interne Scouting, vindt plaats op basis van aanmelding en dus "by exception". Iedere persoon die vindt dat een jeugdspeler van Altius in zijn team positief opvalt en er dus bovenuit steekt", kan deze speler aanmelden bij de Interne Scouting. Dit kan de eigen coach zijn, maar ook een familielid, vriend of kennis. De beste manier om deze melding te doen is door het sturen van een mailtje naar: tc@altius.nl, waarin in ieder geval het team en de volledige naam van de speler genoemd wordt. De Interne Scouting gaat dan ongemerkt een aantal keren meekijken en elke scout maakt van elke beoordeling een kort verslag voor het archief van de Interne Scouting.Als de beoordeling door de Interne Scouting inderdaad positief is, zal de speler eerst een uitnodiging ontvangen om een aantal keren met een selectieteam mee te trainen. Hierbij kan de Hoofdtrainer van dat selectieteam, samen met de Technische Commissie, beoordelen of de kwaliteiten ook met en tegen gelijkwaardige spelers tot uiting komen en of er inderdaad sprake is van talent. Als ook die beoordeling positief is, zal de speler een uitnodiging krijgen om bij selectiewedstrijden uit te komen, waarbij het aan de hoofdtrainers en de Technische Commissie is om een eventuele selectie te bevestigen.Aan het feit dat de Interne Scouting een speler volgt, of dat Altius een speler vraagt om mee te doen aan een training of wedstrijd bij een selectieteam kunnen geen rechten ontleend worden.
   
  Plaats in de organisatie
  De interne scouting is onderdeel van het totale jeugdselectiebeleid van Altius. Het scoutingteam valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de Technische Commissie en legt daar ook verantwoording aan af. Het team wordt aangestuurd door de Coördinator Interne Scouting (CIS).
   
  Profiel en taakomschrijving scouts
  Voor de jeugdscouts geldt het volgende profiel:

  • Betrokken bij jeugdvoetbal.
  • Enige voetbalkennis is gewenst.
  • Draagt Altius een warm hart toe.
  • Met enige regelmaat beschikbaar op dagen dat jeugdwedstrijden plaatsvinden.

  De taken zijn in het kort:

  • Beoordeelt op verzoek van de Coördinator Interne Scouting spelers door het bekijken van wedstrijden.
  • Legt de bevindingen vast op een speciaal daarvoor ontworpen scoutingformulier en bespreekt deze desgewenst met de Coördinator Interne Scouting.
  • Speurt actief naar talentvolle jeugdspelers en informeert de Coördinator Interne Scouting daarover.
  • Heeft periodiek overleg met de Coördinator Interne Scouting, de overige scouts en eens per jaar met de Technische Commissie en de betreffende hoofdtrainers.

  Doel van het scoutingteam

  Doelstelling van het scoutingteam is om de Technische Commissie te assisteren bij het indelen van alle jeugdspelers in een team op een passend niveau, door desgevraagd of op eigen initiatief spelers te beoordelen uit zowel selectie- als niet-selectieteams.Daarnaast heeft het scoutingteam een rol bij het naar een kwalitatief hoger niveau brengen van de selectieteams door gericht te scouten en actief te zoeken naar getalenteerde spelers die (op termijn) voor een plaats in een selectieteam in aanmerking komen.
   
  Bezetting scoutingteam
  Het scoutingteam bestaat uit een Coördinator Interne Scouting en een aantal scouts.
   
  Werkwijze

  • Voor aanvang van de competitie wordt een aftrapbijeenkomst belegd met het scoutingteam. Daarin kunnen onder andere afspraken worden gemaakt over het vastleggen van eenduidige scoutingelementen en het invullen van het scoutingformulier, de frequentie en planning van de scouting, de onderlinge taakverdeling en de planning van vervolgbijeenkomsten.
  • Bij aanvang van de competitie worden de scouts bekend gemaakt aan de begeleiders van de jeugdteams.
  • De scout staat objectief tegenover de te scouten speler en heeft geen directe binding. Dat betekent bijvoorbeeld dat de scout geen familieleden en vrienden beoordeelt.
  • De scout bekijkt aan het begin van het seizoen een aantal wedstrijden van zowel selectie als niet-selectieteams uit een bepaalde leeftijdscategorie om een beeld te vormen van het niveau.
  • De scout wordt in beginsel steeds ingezet voor het beoordelen van hooguit twee op elkaar aansluitende leeftijdscategorieën, om op die manier de voetbalkwaliteiten van de te scouten speler in het juiste perspectief te kunnen plaatsen.
  • De scout speurt zelf actief naar talentvolle spelers buiten de selectieteams door wedstrijden te bekijken en informatie in te winnen bij trainers, coaches, jeugdcoördinatoren, supporters etc.
  • De scout kan door de Coördinator Interne Scouting gevraagd worden een bepaalde speler te scouten, maar hij/zij kan ook zelf aan de CIS een voorstel doen.
  • Per wedstrijd wordt er door de scout niet meer dan één speler beoordeeld. De scout kan echter ook door de CIS gevraagd worden een heel team te gaan bekijken om te beoordelen of spelers zijn die zich duidelijk onderscheiden van hun teamgenoten. Zijn er bepaalde spelers opgevallen dan geeft de scout dit door aan de CIS, waarna in een volgende wedstrijd gerichte scouting kan plaatsvinden.
  • Bij de scoutingwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een scoutingformulier (bijlage), waarmee zowel, technische, tactische, fysieke als mentale kwaliteiten kunnen worden beoordeeld. De ingevulde formulieren worden vertrouwelijk behandeld en zijn uitsluitend ter kennisname van de leden van de Technische Commissie die zich bezig houden met het selectiebeleid en de teamindelingen.
  • Na de scouting van een speler levert de scout het scoutingformulier in bij de Coördinator Interne Scouting. De scoutingrapporten worden door de CIS beoordeeld, zo nodig met de scout besproken en gearchiveerd.
  • De Coördinator Interne Scouting streeft ernaar alle spelers van wie een scoutingrapport is opgemaakt, gedurende het seizoen nog een tweede keer te laten beoordelen door een andere scout voor een second opinion.
  • De Coördinator Interne Scouting heeft inzicht in de, in het kader van het selectiebeleid, door alle coaches 2x per jaar in te vullen evaluatieformulieren. Aan de hand van deze formulieren beoordeelt hij/zij of er spelers uit naar voren komen ten aanzien waarvan gerichte scouting gewenst is.
  • Tijdens het seizoen heeft het scoutingteam periodiek overleg om de ervaringen onderling uit te wisselen.

  Uitkomsten scouting en vervolg

  De Coördinator Interne Scouting informeert de Technische Commissie geregeld over de bevindingen van het scoutingteam.In een speciaal daarvoor belegde vergadering brengt het scoutingteam tegen het eind van het seizoen verslag uit aan de Technische Commissie en de betrokken hoofdtrainers en geeft daarbij aan de hand van de scoutingrapporten advies met betrekking tot het uitnodigen van spelers voor de selectietrainingen en ??wedstrijden aan het eind van het seizoen.Nadat de voorlopige indeling van de teams voor het komende seizoen bekend is gemaakt informeert de Technische Commissie het scoutingteam over wat zij gedaan heeft met de adviezen.