• Corona!!

    Onder het kopje Corona maatregelen kunnen jullie alle info vinden voor de diverse doelgroepen om weer veilig binnen de afgekpondigde regels te kunnen sporten bij Altius.

    We verwachten dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en zich houd aan deze maatregelen.

    Het Bestuur.