• Contributie 2018/2019

 • Toelichting contributie

  In de contributie zie de verplichte  van € 15,= voor het kledingfonds van vv Altius.

  Vanuit het kledingfonds worden de wedstrijdshirts in bruikleen aangeboden aan de teams (dit geldt niet voor de 7x7 leden en de trainingsgroep).

  Nieuwe leden betalen naast de contributie € 25,= inschrijfgeld, dit geldt niet voor puppies en 7x7. U ontvangt van NL Collect een factuur voor de contributie. De betaling kan ineens maar indien het voor u beter uitkomt kan er ook in 4 gelijke periodes betaald worden. (hier zijn wel extra kosten aan verbonden) 

 • Regeling Restitutie
  Er is een vaste regeling binnen Altius voor langer durende blessures, overmacht etc.
  De regeling is als volgt:
   

  1. Bij een, door een (ernstige) ziekte of blijvende handicap, definitieve gedwongen beëindiging van het lidmaatschap,restitueert of crediteert vv Altius 2/3 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   2. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid van een half seizoen of meer, restitueert of crediteert vv Altius 1/3 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   3. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid tussen 3 en 6 maanden, restitueert of crediteert vv Altius 1/6 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   4. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid korter dan 3 maanden, vindt er geen restitutie van de jaarcontributie plaats.