• Contributie 2018/2019
 • Toelichting contributie

  Kledingbijdrage inclusief

  Vanaf seizoen 2018/2019 zal de bijdrage van euro 15,- voor de kleding in de teamtas, in de contributie zijn inbegrepen. Altius geeft de wedstrijdshirts voor alle teams in bruikleen, dit geldt niet voor de leden die als trainingslid zijn aangesloten of bij de 7 tegen 7 vrijdagavond activiteiten.

  Leden die voor de eerste keer inschrijven bij Altius betalen kosten voor de inschrijving. Dit is een eenmalig bedrag van € 25,=. Dit inschrijfgeld geldt niet voor onze mini-pupillen genaamd "puppies" en niet voor de leden die als trainingslid zijn aangesloten of bij de 7 tegen 7 vrijdagavond activiteiten.

  Inning contributie via Nikki-Online

  Altius heeft de inning van de contributie uitbesteed. Vorig seizoen was dit nog via Club Collect, maar met ingang van seizoen 2018/2019 zal Nikki-Online de service verlenen aan Altius en haar leden.

  In het proces van verbeteren van onze processen, heeft Nikki-Online de belofte gedaan om nog beter met onze leden te communiceren over eventuele openstaande posten. Dit zal voornamelijk in een persoonlijk contact zijn, dus via de telefoon.

  Daarnaast zal Nikki-Online tijdens het proces van inning onze database constant up-to-date houden en actualiseren.

  Nikki-Online biedt de mogelijkheid om de factuurbedragen in één keer te betalen of over 10 betalingen te verdelen. Je bent uiteraard voordeliger uit als je in een keer betaalt.

  Een volledige beschrijving van de werkwijze van Nikki-Online is op te vragen bij onderstaande mailadres.

  Vragen kan je altijd stellen vrijwilligersbijdrage@altius.nl

  Maar alle informatie komt of staat op onze website www.altius.nl of op de website van Nikki (www.nikki-online.nl) en uiteraard in de nieuwsbrief die je bij de facturatie zult ontvangen.

   

 • Regeling Restitutie

  Er is een vaste regeling binnen Altius voor langer durende blessures, overmacht etc.
  De regeling is als volgt:
   

  1. Bij een, door een (ernstige) ziekte of blijvende handicap, definitieve gedwongen beëindiging van het lidmaatschap,restitueert of crediteert vv Altius 2/3 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   2. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid van een half seizoen of meer, restitueert of crediteert vv Altius 1/3 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   3. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid tussen 3 en 6 maanden, restitueert of crediteert vv Altius 1/6 gedeelte van de jaarcontributie, exclusief het kledinggeld, af te ronden op hele euro's.

   4. Bij een, door overmacht gedwongen, afwezigheid korter dan 3 maanden, vindt er geen restitutie van de jaarcontributie plaats.