• Contributie 2021/2022

  Het bestuur heeft ook voor dit komende seizoen besloten geen verhoging van de contributie e.d. voor te stellen aan de algemene ledenvergadering (ALV). De bedragen blijven daardoor gelijk aan het afgelopen seizoen.

  Wel vindt er één verandering plaats. De verplichte vrijwilligersbijdrage, waartoe de ALV eerder had besloten, wordt omgezet in een bijdrage bedrijfsvoering. Een en ander houdt in dat alle spelende leden (met uitzondering van de puppies) deze bijdrage betalen. Deze bijdrage kan worden terugverdiend door o.a.:

  -          fluiten van een aantal wedstrijden

  -          leider jeugd- of seniorenteam (gehele seizoen)

  Wil jij hiervoor in aanmerking komen, meld je dan aan met een opgave van wat je wilt doen via secretaris@altius.nl

  Mocht je nog vragen hebben over deze regeling, neem dan contact op met de voorzitter via voorzitter@altius.nl