• Contactgegevens weer op orde

    Door de vele personele wisselingen, was het noodzakelijk alle contact gegevens te herzien.

    Na een grondige inventarisatie zijn alle belangrijke mailadressen weer op orde en is de website overeenkomstig aangepast.

    Onder Vereniging / Bestuur/Commissies en op de contact pagina kunnen jullie alle mailadressen vinden die momenteel actief zijn.