• Club van 100

  De doelstelling van de club van 100 luidt in hoofdlijnen:
  De Altius Vriendenclub van 100 wil iedereen die de vereniging Altius een warm hart toedraagt bewegen om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van zaken die niet tot de primaire voetbal gerelateerde bedrijfsvoering behoren en de secundaire omstandigheden van de vereniging verbeteren. De Club van 100 is geen commissie binnen de vereniging maar opereert autonoom onder de vlag van Altius. Het bestuur van de club van 100 legt alleen verantwoording af aan de aangesloten Vrienden.

  De Club van 100 besteedt haar inkomsten aan zaken die NIET tot de bedrijfsvoering van de vereniging behoren. Vriendenbijdragen zijn relatief klein, € 50,- tot € 150 per jaar. Particulieren of bedrijven die Altius een warm hart toedragen en graag financieel willen steunen, met name voor zaken die niet direct tot de voetbal-gerelateerde bedrijfsvoering van de vereniging behoren (dit kan dus ook met kleine bedragen) kunnen zich aanmelden bij de Club van 100. Je kunt als vriend bijdragen aan het fysiek "opleuken" van de vereniging en op het bepalen van de uitgaven rechtstreeks invloed uitoefenen.
  Het bestuur van de Club van 100 wil graag in contact komen met een ouder van een jeugdlid van v.v. Altius, die wil optreden als ambassadeur van de Jeugdafdeling voor de Club van 100.

  De Altius Vriendenclub van 100 wil iedereen die de vereniging Altius een warm hart toedraagt bewegen om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren voor de aanschaf van zaken die niet tot de primaire voetbal gerelateerde bedrijfsvoering behoren en de
  secundaire omstandigheden van de vereniging verbeteren.

  Omdat de jeugdafdeling een groot deel van onze vereniging beslaat, kunnen wij ons voorstellen dat er ook investeringen voor de jeugd kunnen worden gedaan die voldoen aan onze doelstelling. Vanuit het huidige bestuur van de Vriendenclub van 100 is er momenteel echter geen directe lijn met de jeugdafdeling.

  Wie wil ons als bestuur van de Club van 100 adviseren omtrent wensen binnen de jeugdafdeling van v.v. Altius ?

  Van de ambassadeur van de jeugd wordt gevraagd twee keer per jaar onze bestuursvergadering bij te wonen, om ideeën met elkaar te bespreken.

  De afgelopen jaren zijn door de Club van 100 al vele schenkingen gedaan, t.w.:
  2001 - aanzienlijke bijdrage nieuwe kleedkamers
  2008- televisie in de kantine
  2009 - nieuwe geluidsinstallatie in kantine
  2010 - AED (hartdefibrillator)
  2011 - vijf picknicktafels
  2012 - optimalisatie geluidsinstallatie kantine
  2014 - bijdrage kussens loungebanken in kantine
  2014 - Installatie energiereductie door warmtecompressoren
  2016 - overkapping boven de ingang van de kantine
  2017 - drie picknicktafel op het terras voor de kantine
  2017 - drie buiten luidsprekers
  2017 - twee as-/prullenbakken

  Voor informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter de heer Henk Jepkes. Hij is te bereiken per e-mail h.jepkes@chello.nl of telefonisch op 06-55201353

  Voor meer informatie zie: https://www.altius.nl/altius-club-van-100/ Daar staan ook de aanmeldingsformulieren.