• Club Collect wordt Nikki

  Het bestuur van Altius heeft ervoor gekozen om een hybride organisatie te bouwen. Dit houdt in dat we de kerntaken die voor de voor de club van levensbelang zijn, bij voorkeur neerleggen bij een professionele aanbieder, dus niet bij vrijwilligers binnen of buiten de club. Kerntaken zijn onder meer de boekhouding/financiële administratie, het innen van de contributies, de horeca (deels) en het opleiden van spelers en trainers.

  Het innen van de contributie besteedden wij tot voor kort uit aan Club Collect. Dat is redelijk goed verlopen. De contributie is vrijwel volledig betaald. Er lopen nog wat incassoprocedures, maar ook daarvan zijn de resultaten positief. Maar de ontwikkelingen in de markt geven ons nieuwe kansen. Nikki-Online biedt ons meer waar voor ons geld en geeft ons vooral de belofte om beter met onze leden te communiceren en om onze database tijdens het proces te actualiseren.

  Waar Club Collect de communicatie over openstaande posten vooral schriftelijk afdeed, zal Nikki met onze leden telefonisch contact zoeken. Daarbij komt al snel aan de orde of er hindernissen zijn, zoals niet ontvangen van de factuur, of niet helemaal begrijpen hoe het factuurbedrag in elkaar zit. Dit is dan sneller opgelost in een telefonisch gesprek. Bovendien kan Nikki het meteen aanpassen als blijkt dat een mobiel nummer of e-mailadres niet juist is. De geactualiseerde gegevens komen in Sportlink (Voetbal.nl), het programma waarin alle informatie staat over de leden en onze activiteiten. Twee vliegen in één klap: goede communicatie en opgewaardeerde informatie.

  Nikki biedt, net als Club Collect, de mogelijkheid om de factuurbedragen in delen te betalen. De uitleg volgt binnenkort in een aparte nieuwsbrief, die alle leden van Altius zullen ontvangen. Je bent voordeliger uit als je in een keer betaalt, maar je mag het ook over 10 deelbetalingen verdelen. Dat is handig in deze dure tijden, zeker als meerdere kinderen uit een gezin bij Altius voetballen.

  Vragen kan je altijd stellen aan Paul van Dijk contributie@altius.nl, de man die al jarenlang de facturatie van Altius verzorgt, en aan Arjan Wingelaar tc@altius.nl, hoofd van de dagelijkse operatie van Altius. Maar alle informatie komt of staat op onze website www.altius.nl of op de website van Nikki (www.nikki-online.nl) en uiteraard in de nieuwsbrief die je bij de facturatie zult ontvangen.

  We krijgen nog veel vragen over de contributie: je kunt uiteraard ook de factuur voor de contributie natuurlijk ook in één keer voldoen, dan vervalt uiteraard de toeslag voor gespreid betalen. Stuur dan een mailtje met je verzoek naar altius@nikki-online.nl

  vv Altius
  Het bestuur

  Nikki online:

  • stuurt de leden periodiek (elk kwartaal of maand, afhankelijk wat er met uw vereniging is afgesproken) een e-mail met daarin de contributiefactuur in combinatie met een iDEAL-betaallink.
  • houdt in de gaten of de leden de contributie betalen en stuurt, waar nodig, geautomatiseerd een herinnering met nogmaals een iDEAL-betaallink.
  • treedt, mocht een lid daarna nog niet hebben betaald, rechtstreeks in contact om te vernemen wat de reden hiervan is en zal proberen om met deze leden tot een oplossing te komen.