• Bestuursmededelingen

  VANUIT HET BESTUUR

  Algemene Ledenvergadering

  In verband met de corona-maatregelen gaat de aangekondigde algemene ledenvergadering op 21 december 2021 NIET door.

  De financiële stukken kunnen worden opgevraagd bij de secretaris. Zodra deze gereed zijn zullen deze dan verzonden worden en kunnen er naar aanleiding hiervan schriftelijk vragen worden gesteld.

  Zaalvoetbal 29 december 2021

  Het zaalvoetbal voor de jeugdafdeling in sporthal Kerkelanden gaat gewoon door. Voor veteranen en senioren gaat het ook dit jaar door corona-maatregelen helaas niet door.

  Nieuwjaarsreceptie 8 januari 2022

  Ook dit evenement heeft het bestuur helaas moeten cancellen. Het vervroegen naar bijv. 14.00 uur is voor het bestuur op basis van de regels van de overheid geen optie.

  Namens het bestuur.

  Mijndert Tolk, secr.