• Bestuursbericht

  Beste Altiusleden

  Het is even stil geweest en toch is er de laatste maanden veel gebeurd. Tijd voor een update.

  Corona

  De maatregelen rondom het Corona-virus raken ons allemaal, dus ook onze voetbalvereniging. Het complex is sinds zaterdag 14 maart op slot. Het is erg jammer en teleurstellend dat we geen gebruik kunnen maken van de velden en de kantine, maar de gezondheid van iedereen staat natuurlijk voorop. Zoals iedereen zal begrijpen volgen ook wij de maatregelen van de KNVB en de richtlijnen van het RIVM.

  Bestuur

  Ook op bestuurlijk niveau is er de laatste maanden van alles gebeurd. De onderlinge samenwerking verliep in de praktijk helaas niet zoals gehoopt en gewenst. Te weinig mensen deden teveel werk en op dit moment zijn er nog 3 bestuursleden die de vereniging besturen.

  Deze bestuursleden zoeken steun en hulp om de vereniging te kunnen blijven besturen. Op korte termijn zoeken we een secretaris, een belangrijke schakel in de vereniging, En voor het einde van dit seizoen zoeken we een aantal leden die volgend jaar de verantwoordelijkheid voor een klein stukje werk op zich willen nemen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het vrijwilligerswerk, de kleding, de planning voor de kantine en er zijn ongetwijfeld nog meer werkzaamheden. De bekende kreet “vele handen maken licht werk” is er niet voor niets, dus we hopen van harte dat u zich aanmeldt!

  Financiën

  Het zal duidelijk zijn dat de Corona-crisis ook financieel consequenties heeft voor onze vereniging.

  Sommige inkomsten - zoals bijvoorbeeld de kantineomzet - zijn weggevallen, terwijl de lasten grotendeels doorgaan.

  Het bestuur heeft zich inmiddels bij de desbetreffende instanties gemeld om waar mogelijk gebruik te kunnen maken van de verschillende regelingen die vanuit de overheid zijn toegezegd. Bovendien zijn we de lasten voor de komende maanden zoveel mogelijk aan het verlagen. Toch zal er de komende maanden een verlies ontstaan. Wij vragen iedereen om zo snel mogelijk zijn of haar openstaande contributie alsnog te voldoen, want alleen met z’n allen kunnen we de schade zo veel mogelijk beperken!

  Vooruitzicht

  Dit seizoen zal er geen Algemene Ledenvergadering, geen Brakeldag en geen Pupillenweekend meer gehouden worden.

  Als de planning van de KNVB voor volgend seizoen bekend is, gaan we kijken of deze activiteiten wellicht in augustus zouden kunnen plaatsvinden. We houden u op de hoogte.

  Voor nu geldt: kijk naar elkaar om en blijf gezond en hele fijne paasdagen.

  Het bestuur