• Bericht van het bestuur

  Beste Altius-leden,

  Er is de laatste tijd veel commotie ontstaan binnen de vereniging, mede doordat er twee kandidaten waren voor de rol van voorzitter. Aan het eind van de ALV van donderdag 30 november zijn wij, Jan Frans van Doorn en Peter Vroege, aangesteld tot de nieuwe voorzitters. Het nieuwe bestuur bestaat nu uit 4 leden (twee voorzitters, een secretaris en een penningmeester). Graag stellen wij ons even kort aan jullie voor.

  Voorzitter(s):

  Peter Vroege is 64 jaar oud en lid sinds 1981. In de jaren 1982-1986 is hij bestuurslid geweest in de functie van penningmeester. Hij voetbalde jarenlang van tweede elftal tot en met Veteranen 2 en is nu nog steeds actief als trainingslid. Peter heeft een administratiekantoor en heeft klanten uit het midden- en klein bedrijf.

  Jan Frans van Doorn is 59 jaar en 51 jaar lid van Altius. Hij heeft 14 jaar in het eerste elftal gespeeld en heeft daarna nog jarenlang in de lagere elftallen gevoetbald. Ook hij heeft in het verleden een functie als bestuurslid bekleed.

  Secretaris:

  Malou Buijs is in het tweede jaar, nadat bij Altius het vrouwenvoetbal werd geïntroduceerd, lid geworden van onze vereniging. Ze loopt hier al wat jaartjes rond en heeft in de tussentijd verschillende functies binnen de club bekleed. Zo was ze trainster van de meisjes, lid van de klankbordgroep voor het verenigingsplan en heeft ze deelgenomen aan de Raad van Advies. Ze is 28 jaar, werkt als secretaresse bij een bouwbedrijf in Loosdrecht en is daarnaast werkzaam als zelfstandig interieurstyliste.

  Penningmeester:

  Erik van der Hoek is dit jaar sinds de ALV van mei officieel aangesteld als penningmeester. Verder is hij 12 jaar betrokken bij de vereniging doordat hij 4 kinderen heeft die bij Altius hebben gevoetbald. De jongste twee (Mathijs Oomen, O17-1 en Alex van der Hoek, O12-4) zijn nu nog spelend lid. Op dit moment volgt hij een studie tot Register Controller aan Universiteit Nyenrode en is hij werkzaam bij Sena te Hilversum als Financieel Manager.

  Belangrijker dan deze korte kennismaking is de vraag: "Wat gaan we de komende maanden doen?" De hoofdreden reden om ons kandidaat te stellen was en is de huidige financiële positie van v.v. Altius.

  Dit onderwerp is op de ALV uitgebreid besproken. Wij hopen dat het iedereen duidelijk geworden is dat er op financieel gebied heel veel moet gebeuren. Wij willen als bestuur terug naar een financieel gezonde vereniging waarbij we gedurende dit veranderproces, volledig transparant, verantwoording afleggen aan de leden.

  Om deze opdracht goed uit te voeren hebben we een aantal leden bereid gevonden om op belangrijke posities binnen de vereniging plaats te nemen en hebben we enkele maatregelen genomen waarbij we ervan overtuigd zijn dat deze uiteindelijk zullen leiden tot het beoogde doel:

  De dagelijkse leiding van de kantine komt onder volledige leiding van Anthony van de Wal. Anthony gaat niet alleen samen met zijn dochter Sydney (speelster van Vrouwen 2) de bezetting verzorgen, maar gaat ook alle inkoop, taken en verantwoordelijkheden in beeld brengen en zal hierover afspraken maken met zowel het bestuur als onze leveranciers.

  De Sponsorcommissie komt weer volledig onder verantwoording van het bestuur. We zijn met enkele personen in gesprek die naast Erik van der Hoek plaats willen nemen in deze commissie. Zij gaan zich volledig inzetten voor het binnenhalen en het behouden van (nieuwe) sponsoren en zullen hierover transparant rapporteren aan het bestuur en de leden via de ALV.

  Bij een financieel gezonde vereniging hoort een kostenniveau dat in lijn ligt met de te verwachte inkomsten. Sterker nog om Altius toekomst bestendig te maken is het noodzakelijk dat er positief exploitatieresultaat is zodat er geld opzij kan worden gezet om investeringen te doen aan bijvoorbeeld het clubhuis. Concreet, lopende afspraken zullen opnieuw worden beoordeeld. Afhankelijk van de uitkomst van deze beoordeling, de te verwachte sponsorinkomsten en de marge ontwikkeling van de kantine zou een aanpassing van lopende afspraken tot de mogelijkheden kunnen behoren.

  Als nieuw bestuur hebben we besloten om de factuur voor de vrijwilligersbijdrage toch te versturen. Zoals in de ALV duidelijk is gemaakt: Altius heeft geld nodig. Wij geven wel de garantie dat iedereen die zijn vrijwilligerstaken heeft verricht, zijn/haar vrijwilligersbijdrage gedeeltelijk terugkrijgt.

  Het vrijwilligerswerk zal actief worden opgepakt. Wat ons betreft niet alleen voor de kantine, maar bijvoorbeeld ook voor werkzaamheden in en rondom ons clubhuis en velden. De inzet van jou als vrijwilliger is in onze ogen van groot belang, zowel voor de binding met de club als voor de financiële gezondheid van de vereniging.

  Er zijn diverse taken/werkzaamheden die nu meteen opgepakt kunnen/moeten worden. Je kunt wachten tot je wordt benaderd, maar je kunt je natuurlijk ook nu al aanmelden. Wil je meedenken over de toekomst of je actief inzetten voor onze club, meld je dan nu aan via info@altius.nl.

  Altius moet weer een gezonde, breed gedragen vereniging worden waar iedereen met plezier voetbalt. Waar plaats en aandacht is voor iedereen. Voor jeugd, dames en heren waarbij de eerste elftallen vanzelfsprekend het boegbeeld van de vereniging zullen zijn.

  Tot slot, wij hopen jullie allemaal te zien op de Nieuwjaarsreceptie die gehouden wordt op zaterdag 5 januari 2019. Dan zullen we proosten op een nieuw jaar en een nieuw begin voor de vereniging waarin we gezamenlijk op weg gaan naar een - in alle opzichten - mooie toekomst voor onze vereniging!

  Namens het Bestuur,

  Jan Frans, Peter, Malou en Erik