• Arjan's Column: Wat gebeurt er met mijn contributie?

  Deze vraag krijg ik toch wel regelmatig. In eerste instantie zou je kunnen denken: "je kunt alle gegevens opvragen bij onze penningmeester", maar ik realiseer ik mij dat het belangrijk is om een inhoudelijk antwoord te geven op die vraag. Als het duidelijk is dat de alle inkomsten op een zinnige manier besteedt, is er natuurlijk ook meer draagvlak. Je zou natuurlijk kunnen vermoeden dat er een suggestie achter de vraag zit, een soort gebrek aan vertrouwen. Gelukkig brengt het bestuur netjes de jaarcijfers uit en laat ze die cijfers door een onafhankelijke kascommissie beoordelen op juistheid en of de boekhouding netjes is gevoerd. Dus wil ik dat soort vragen lezen als welgemeende interesse en als een opdracht om het altijd weer goed uit te leggen en de uitgaven te verantwoorden.

  De inkomsten van een voetbalclub in het algemeen en ook voor Altius komen uit 3 sectoren. In eerste instantie zijn dat de opbrengsten van onze contributies en toeslagen. Daarnaast de netto inkomsten van onze kantine, dus de omzet minus de kosten van inkopen, personeel en overige. En dan hebben we nog inkomsten van sponsoren en andere weldoeners. Voor een vereniging als Altius moet je rekenen op een totaal van ongeveer euro 200.000 (200 K), waarvan ca. 75% aan contributies en toeslagen, 20% aan kantine opbrengsten en 5% aan sponsoring en overige.

  De uitgaven van een club als Altius zijn grofweg onder te verdelen in kosten die direct met het voetbal bij Altius te maken hebben, dus trainers, materialen zoals doelen, ballen, hesjes enz. van 70 K (37 %). Daarnaast de kosten van 28 K (15%) die we aan de KNVB moeten afdragen om mee te mogen doen aan de competities. Dan moeten we de gemeente betalen voor het gebruik van de velden, met daarnaast kosten voor het onderhoud daarvan en dat is al snel 42 K (22%). Natuurlijk hebben we relatief hoge energiekosten door de veldverlichting en alle apparatuur die we gebruiken en zijn er ook nog de algemene huisvestingskosten met een totaal van 20 K (10,5%). De bankkosten, rentelasten, afschrijvingen en kosten van het voeren van de administratie en inning van de contributie beslaan nog 20 K (10,5%). In goede jaren kunnen we wellicht wat sparen als er geen bijzondere lasten zijn, zoals het vervangen van apparatuur of het repareren van het dak en daarvoor hebben we dan nog 10 K (5 %). 

  Dan is het aan het bestuur en de Algemene Leden Vergadering om keuzes te maken in schaarste en dan kom je bij de visie en de inschattingen van het bestuur. Onze inspanningen gaan nu in de richting van het verhogen van alle inkomsten, zodat we meer opties krijgen en ook meer te kiezen. De netto groei van het aantal leden, het verbeteren van de kantine inkomsten, door slimmer inkopen en een verhoogde gastvrijheid en daarbij een nieuwe aanpak van de sponsor commissie en onze Business Club hebben onze volledige aandacht. 

  Wie helpt ons met dit uitdagende en leuke proces? 

  Arjan

   

  Arjan is verenigingsmanager van Altius en vindt het leuk als je op een inhoudelijke en positieve manier wilt reageren op de column. Dat kan via tc@altius.nl