• Altius rookvrij per 1 november

  Op 25 september is in de Algemene Ledenvergadering unaniem besloten in te stemmen met het voorstel van ons bestuur om Altius rookvrij te maken. Vanaf 1 november is het sportterrein van Altius daarom rookvrij. Roken is vanaf dat moment enkel nog toegestaan buiten het hek op een daartoe aangegeven plek (in de hoek bij de container/het bruggetje naar de 2e parkeerplaats).

  Wat verandert er? 

  Vanaf 1 november mag er binnen ons gehele sportterrein, dus zowel langs de velden als voor de kantine en kleedkamers niet meer gerookt worden. Iedereen is en blijft welkom natuurlijk op onze vereniging, ook rokers, maar er mag echt alleen nog gerookt worden buiten het terrein op de aangegeven rookplek. Er zal op verschillende manieren aangeven worden dat het terrein rookvrij is. Omdat het vast even wennen is voor een deel van onze leden en bezoekers, vragen we iedereen om ook elkaar eraan te helpen herinneren dat het sportterrein rookvrij is.

  Waarom rookvrij? 

  Dat roken en meeroken ongezond zijn, hoeven we tegenwoordig niet meer uit te leggen. Sporten heeft alles te maken met gezondheid en roken past daar niet bij. We willen rookvrij sporten mogelijk maken voor iedereen en voor de jeugd in het bijzonder. Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken, dan lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie ze opkijken, zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarom sluit Altius zich, net als de KNVB & Gemeente Hilversum, graag aan bij het initiatief Rookvrije Generatie van KWF Kankerbestrijding, Longfonds en Hartstichting.

  Samen voor rookvrij! 

  In een eerder stadium is er aan verschillende leden gevraagd om na te denken over een rookvrij sportterrein bij Altius. Dit waren niet alleen niet-rokers. Ook de rokende leden bleken voor een rookvrij sportterrein te zijn. Daarom is het bestuur van Altius hiermee aan de slag gegaan met een eenduidige “JA” in de ALV als resultaat. Het bestuur heeft er dan ook vertrouwen in dat wij er als vereniging samen voor kunnen zorgen dat een rookvrij sportterrein snel gerealiseerd is!

  In ‘Stoptober’ zal er een team van vrijwilligers actief zijn. Er worden banners opgehangen in oktober en tijdens wedstrijddagen zullen deze vrijwilligers zichtbaar aanwezig zijn ter ondersteuning van het invoeren van de nieuwe regels. Maar we hopen vooral dat alle leden zich betrokken voelen bij een gezonde, rookvrije sportomgeving. Help ons mee om mensen vriendelijk aan te spreken en herinner ze aan de nieuwe afspraken. Voor vragen en suggesties zijn wij uiteraard bereikbaar. 

  Het bestuur wil alvast iedereen danken voor zijn inzet en steun!