• Altius en de nieuwe privacy wetgeving.

  Het zal vrijwel niemand ontgaan zijn, dat op 25 mei aanstaande de nieuwe Europese privacy wetgeving AVG van start gaat.

  De AVG is een Europese verordening met directe werking in Nederland, vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus ook vv Altius, krijgen meer verplichtingen om op een juiste manier om te gaan met deze gegevens.

  Concreet houdt dit in dat wij als vereniging een Privacy Reglement moeten hebben, waarin we een flink aantal zaken moeten inventariseren en vastleggen, zoals daar zijn:

  Met deze documentatieplicht kunnen wij aantonen dat wij voldoen aan de AVG.

  VV Altius is enkele maanden geleden gestart met de eerste voorbereidingen om AVG-proof te worden. 

  Maar zoals een ieder zal begrijpen is ook dit een van de vele taken voor onze vrijwilligers en daarmee tijdrovend.

  Graag ontvangen wij aanvullende informatie, of het liefst een aanmelding van een van onze leden om te helpen bij de opstelling van een passend Privacy Statement.