• Algemene Ledenvergadering mei 2018

  Op 30 mei jl. was er weer een algemene ledenvergadering ALV van onze vereniging.

  Dit is voor alle leden de plek en gelegenheid om de stem te laten horen en invloed uit te oefenen op het te voeren beleid. Omdat de opkomst vrij laag was en dit de trend is de laatste jaren, vraagt het bestuur hierbij input voor ideeën over hoe we het belangrijkste orgaan van een vereniging meer belang en aandacht kunnen geven. Maar uiteraard willen we de zaken die zijn besproken en besloten graag aan alle leden voorleggen, vandaar dit compacte verslag in de nieuwsbrief.

  Nadat onze voorzitter Bouk Slockers samen met secretaris Mijndert Tolk de agenda van de ALV heeft vastgesteld, heeft Bouk een aantal lopende zaken nader belicht:

  1. Altius is met de website overgestapt naar Sportlink, mede omdat de KNVB hiermee samenwerkt. De nieuwe website draait nu bijna een seizoen maar er moeten nog verbeteringen worden aangebracht. Gelukkig is er een enthousiaste werkgroep die zich hiermee bezighoudt.
  2. Het aantal vrijwilligers neemt toe. Daarbij zien we ook een bijzonder fenomeen, want als iemand zijn vrijwilligerstaak neerlegt, is dat meestal om iets anders te gaan doen bij Altius, zodat deze persoon toch behouden blijft voor de club. Dat tekent de vereniging positief en het bestuur is blij dat deze personen bij Altius betrokken blijven. Zo heeft Christine van den Bosch haar taak als voorzitter van de activiteiten commissie neergelegd maar gaat zij zich nu bezighouden met vrijwilligers en zeker niet onbelangrijk, de eerste opvang van nieuwe leden om deze wegwijs te maken binnen de vereniging.
  3. Naast de website zal ook de nieuwsbrief gebruikt worden voor het informeren van de leden.
  4. De Altiusdag (9 juni) zal weer de naam Brakeldag voeren, zoals vanouds. Brakel heeft een doorstart gemaakt en voelt zich nog sterk bij dit grootse toernooi betrokken.
  5. Het internationale toernooi, genaamd Wim Bode-toernooi, werd dit jaar bij Altius gehouden en was wederom een succes, mede dankzij een goede organisatie en prachtig weer. Tien veteranenteams uit diverse landen, waaronder Italië, Schotland, Engeland en België, speelden om de trofee, maar ook om met elkaar plezier te maken.
  6. Half mei was er de zogenaamde Ambassadeursavond. Deze avond organiseert het bestuur om iedereen die meehelpt om onze mooie club vooruit te helpen, persoonlijk te bedanken. De avond was goed georganiseerd, reuzegezellig en daarmee zeer geslaagd. Een topband zorgde voor een heerlijke dansavond en de hapjes en drankjes zijn door de club aangeboden.
  7. Het bestuur van Altius is in gesprek met de collega’s van sc ’t Gooi om te kijken op welke gebieden we tot een goede samenwerking kunnen komen. De samenwerking met onze buren Rugby Club Hilversum is al jaren fantastisch en beide partijen hebben hier veel baat bij.
  8. Het volgende agendapunt was de verkiezing van Erik van der Hoek tot financieel manager (penningmeester) van de vereniging. Aangezien er geen tegenkandidaten waren gesteld, werd Erik als zodanig benoemd. Wij wensen hem veel succes bij zijn belangrijke werk toe.
  9. Vervolgens kwamen de financiën aan de beurt, met daarbij het voorlopige financieel verslag over seizoen 2017/2018 en de begroting voor seizoen 2018/2019. Na enige uitleg, discussie en enkele aanpassingen werd de begroting vastgesteld.
  10. Tevens kwam de indexering van de contributie ter sprake en deze werd met algemene stemmen aangenomen.
  11. LED-verlichting velden. De voorzitter lichtte de stand van zaken toe. Uiteindelijk ging de vergadering akkoord als de financiering "cash flow neutraal" en de Return on Investment binnen 20 jaar gerealiseerd kan worden.