• Agenda ALV 30 mei

  Uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering v.v. Altius op maandag 30 mei, aanvang 20.00 uur in de kantine.

  Het bestuur nodigt alle leden voor deze vergadering uit:

  Agenda:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Ingekomen stukken
  4. Jaarrekening 2020/2021 en verslag kascommissie (goedkeuring en décharge)
  5. Verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken seizoen 2021/2022, financieel en sportief
  7. Afschaffing bijdrage bedrijfsvoering/vrijwilligersbijdrage/kledinggeld
  8. Begroting 2022/2023
  9. Vaststelling contributie 

   geboren vóór 01-01-2004                           €  345

   geboren in 2004, 2005, 2006, 2007             €  305

   geboren in 2008, 2009, 2010, 2011             €  285

   geboren in 2012, 2013, 2014, 2015             €  270

   geboren na 01-01-2016                               €  105

   trainingsleden                                             €  170

   niet spelende leden                                      € 145

   donateurs                                                    vrij bedrag
  10. Overleg Berestein / Sportcampus Hilversum
  11. Samenstelling bestuur

   voorzitter                                      Eelke de Boer

   secretaris                                      Mijndert Tolk

   penningmeester                             vacature

   voorzitter jeugdcommissie               vacature

   voorzitter seniorencommissie           vacature

    

   Jan Frans van Doorn en Tom Haselager zijn niet herkiesbaar.

   Kandidaten kunnen tot drie dagen voor de vergadering aangemeld worden via secretaris@altius.nl.

  12. Rondvraag
  13. Sluiting

  De stukken kunnen bij de secretaris worden opgevraagd.