• Agenda ALV

  Algemene Ledenvergadering 

   

  Het bestuur van de v.v. Altius nodigt alle leden uit voor een ALV op vrijdag 2 december a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine.

   

  De agenda is als volgt:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken
  3. Mededelingen
  4. Vaststelling verslagen ALV dd. 25-09-2020 en 30-05-2022
  5. Jaarverslagen secretaris, senioren- en jeugdcommissie seizoen 2021/2022
  6. Financieel jaarverslag
  7. Verslag en verkiezing kascommissie
  8. Verkiezing bestuur (zie onder)
  9. Begroting seizoen 2022/2023
  10. Toekomst v.v. Altius
  11. Beresteinoverleg
  12. Samengaan en/of samenwerking met sc ‘t Gooi
  13. Rondvraag
  14. Sluiting

  Het bestuur stelt Frank Bos kandidaat als voorzitter jeugdcommissie.

  Vacatures voor penningmeester en voorzitter seniorenbestuur blijven staan.

  (Tegen)kandidaten kunnen gesteld worden tenminste drie dagen voor de vergadering door ten minste drie leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte  stemmen genomen besluit van de  algemene ledenvergadering

   

  Het bestuur zal zonder tegenkandidaten dan als volgt zijn samengesteld:
  voorzitter                                      Eelke de Boer

  Secretaris                                     Mijndert Tolk

  Penningmeester                             vacature

  Voorzitter jeugdbestuur                  Frank Bos

  Voorzitter seniorenbestuur              vacature

  De stukken kunnen worden opgevraagd via secretaris@altius.nl

  Namens het bestuur,

  Mijndert Tolk, secr.