• Aanvulling uitnoding ALV

  In aanvulling op de eerder gepubliceerde uitnodiging en agenda voor de algemene ledenvergadering kan het bestuur het volgende meedelen:

   

  Door een drietal leden is als kandidaat voorzitter aangemeld de heer Arjan Wingelaar.

  Door een drietal leden is de volgende kandidatuur gesteld:

  Als kandidaat-voorzitter: de heer Peter Vroege en de heer Jan Frans van Doorn.

  Deze functie willen zij gezamenlijk als duo-functie vervullen.

  Als beide heren worden verkozen, wordt ook Mw. Malou Buijs voorgedragen om tot het bestuur toe te treden.

  We hopen julie te zien op 29 november in de kantine van de club, aanvang 20.00 uur

   

  namens het bestuur

  Mijndert Tolk

  secretaris