• Aankondiging ALV

  Het bestuur nodigt alle leden uit voor een te houden algemene ledenvergadering op

  dinsdag 21 december 2021, aanvang 20.00 uur,

  in de kantine van onze vereniging.

  Eén en ander onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid.

   

  De agenda luidt als volgt

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Verslag ALV van 20-09-2021

  4. Financieel jaarverslag 2020/2021 incl. verslag kascommissie

  5. Rondvraag

   

  De stukken zullen vanaf zondag 18 december op te vragen zijn bij:  secretaris@altius.nl

   

  Namens het bestuur,

  Mijndert Tolk, secr.