• Aangepast agenda ALV

  Het bestuur nodigt alle leden uit voor een ALV op maandag 20 september a.s., aanvang 20.00 uur in de kantine.

   

  De agenda is als volgt:
  1. Opening

  2. Ingekomen stukken

  3. Mededelingen

  4. Vaststelling verslag ALV dd. 25-09-2020

  5. Jaarverslagen seizoen 2020/2021

  6. Verkiezing bestuur (zie onder)

  7. Voorlopige begroting seizoen 2021/2022

  8. Beresteinoverleg

  9. Rondvraag

  10. Sluiting

   

  Het bestuur stelt Eelke de Boer kandidaat als voorzitter.

  Jan Frans van Doorn en Tom Haselager stellen zich beschikbaar als bestuurslid (functie resp. penningmeester en voorzitter jeugdbestuur).

   

  Tegenkandidaten kunnen gesteld worden tenminste drie dagen voor de vergadering door ten minste drie leden. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde van de uitgebrachte  stemmen genomen besluit van de   algemene ledenvergadering

   

  Het bestuur zal zonder tegenkandidaten dan als volgt zijn samengesteld:
  voorzitter                                            Eelke de Boer

  Secretaris                                           Mijndert Tolk

  Penningmeester                                  Jan Frans van Doorn

  Voorzitter jeugdbestuur                       Tom Haselager

  Voorzitter seniorenbestuur                   vacature

   

  Helaas is het financiële verslag van afgelopen seizoen nog niet afgerond. Hiervoor zal later in het jaar nog een extra ledenvergadering worden uitgeschreven.

   

  De overige stukken kunnen worden opgevraagd via secretaris@altius.nl

   

  Namens het bestuur,

  Mijndert Tolk, secr.