• Opzeggen lidmaatschap
 • Opzeggen lidmaatschap v.v. ALTIUS
  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan ledenadministratie@altius.nl
  of schriftelijk via:
  v.v. ALTIUS
  t.a.v. de ledenadministratie
  Postbus 1805
  1200 BV HILVERSUM

  De schriftelijke opzegging moet uiterlijk vóór 31 mei (van ieder verenigingsjaar/voetbalseizoen)
  ingediend zijn. Opzegging van het lidmaatschap in de loop van het seizoen leidt
  niet tot reductie en/of restitutie van verschuldigd bedrag voor contributie en kledinggeld.
  Indien eigendommen van v.v.ALTIUS nog niet ingeleverd zijn of rekeningen (zoals
  extra knvb kosten, boetes of cursusgelden) van het betreffende lid nog openstaan, zal
  een opzegging niet behandeld worden.
  Indien niet aan de genoemde uiterste opzegdatum (of betalingsdatum) is voldaan,
  bent u of is uw kind reglementair lid voor het volgende (volledige) verenigingsjaar
  en bent u opnieuw het (volledige) bedrag voor contributie en kledinggeld verschuldigd.

  Naam: …………………………….. Team: ……… KNVB nr.: ……………..
  Reden opzegging en per wanneer:
  ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
  ……………………………………………….……………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….……..
  Naam: Handtekening: Datum: .……………….
  …………………………………..…… ………………………….
  Belangrijk te weten:
  Opzeggen op een andere wijze dan hierboven omschreven, is NIET mogelijk.
  Mondelinge opzeggingen via leiders, trainers, commissieleden, bestuursleden, familieleden,
  vrijwilligers of andere betrokkenen bij de vereniging worden NIET geaccepteerd en zijn NIET geldig.
  www.altius.nl
  telefoon 035 65 61 730
  Kvk Gooi en Eemland 40516192